Fagersta kommun

Stort överskott för Fagersta

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 13:55 CEST

Prognosen för helåret visar på ett överskott på hela 45,1 miljoner kronor, vilket gläder kommunalrådet Stig Henriksson. Han påpekar dock att det inte är första gången som Fagersta visar upp ett riktigt bra resultat:
– År 2001 hade Fagersta kommun ett resultat på 42,2 miljoner plus och prognosen för 2012 ser nu ut att landa på 45,1 mkr. Det vill säga det högsta någonsin.

– Resultatet är en kombination av att nämnderna och förvaltningarna i stort sett håller sina budgetar samtidigt som tre poster av engångskaraktär trycker upp överskottet långt över vårt resultatmål, som är blygsamma två procent av det egna kapitalet, eller 10,8 miljoner kronor.

– De tre engångsposterna är dels en återbetalning från AFA Försäkring, som ju alla kommuner och landsting fått återbetalning av premier ifrån. Sedan har vi realisationsvinster för försäljning av skogsmark i samband med Sjöhagen-exploateringen samt försäljning av finansiella tillgångar.

– Att gå på så mycket plus är i sig inte något mål för kommunen, men innebär att vi nu har möjlighet att använda överskottet dels som buffert för att inte göra nedskärningar de kommande åren. Men också till offensiva satsningar, trots den rådande osäkerheten och krisvindarna som börjat nå kommunhusens knutar och landstingets väntrum. Och det känns bra, avslutar Stig Henriksson, som idag inte vill säga något om vilka offensiva satsningar han menar:
– Det är ett politiskt beslut och något vi kommer att diskutera gemensamt under hösten.