Almega

Stort rekryteringsbehov i privat sektor

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 10:44 CEST

Rekryteringsbehovet ökar markant inom privat sektor, medan behovet är oförändrat i offentlig sektor, visar höstens Rekryteringsbarometer, som görs i samarbete mellan Bemanningsföretagen inom Almega och konsultföretaget Exido.

Nästan vart annat företag (46 procent) tror att man kommer att ha avsevärt fler eller något fler anställda inom ett år. Det är samma siffra som under de två föregående mätningarna.
Inom såväl industrin som tjänstesektorn ökar rekryteringsbehovet kraftigt. Framför allt räknar storföretagen med ett dramatiskt ökat rekryteringsbehov, följt av även ökat behov hos små- och medelstora företag.

Rekryteringsbarometern för hösten visar att:
- Rekryteringsbehovet ökar under hösten jämfört med våren.

- En markant ökningen är att vänta i privat sektor medan behovet i offentlig sektor är oförändrat.

- I samtliga storstadsregioner ökar rekryteringsbehovet. Ökningstakten är kraftigast i Stockholmsregionen, Mälardalsregionen och Sydsverige.

- 46 procent av företagen tror att man kommer ha avsevärt fler eller något fler anställda om 12 månader jämfört med idag. Det är samma siffra som under de två föregående mätningarna.

- Bemanningsbranschens företag har under hela året rapporterat ökat rekryteringsbehov, så rekryteringsbarometern bekräftar återigen vår bild, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega.

- I denna högkonjunktur måste nu regeringen se till att alla de människor som står utanför arbetsmarknaden får chansen till ett jobb. Men då krävs en reformering av arbetsmarknadspolitiken som bland annat innebär att Ams i grunden konkurrensutsätts, säger Henrik Bäckström.

Fakta om Rekryteringsbarometern
Rekryteringsbarometern är Sveriges största oberoende undersökning av rekryteringsbehovet i landet. Med rekryteringsbarometern mäter konsultföretaget Exido personalbehovet enligt verksamhetschefer, personalchefer och rekryteringsansvariga i de cirka 4 500 största företagen och organisationer. Företagen och organisationerna återfinns inom både privat och offentlig sektor, i hela landet och i alla yrkeskategorier. Undersökningen är genomförd i juni och baseras på svaren från drygt 1 700 företag, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 38 procent.

För mer information:
www.almega.se

Henrik Bäckström
förbundsdirektör för Bemanningsföretagen
tel. 08-762 69 68
mobil. 070-345 69 68

Kristian Sundberg
business area manager Exido
tel. 08-5450 4357
mobil. 070-661 85 95

Anders Broberg
presschef för Almega
mobil. 070-345 68 59

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.