Västtrafik

Stort steg mot fördubblat resande

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2014 13:58 CET

Västtrafik tog ett stort steg mot målet att fördubbla resandet med kollektivtrafiken under förra året när antalet resor ökade med åtta procent. Största ökningen stod tågtrafiken för. Totalt gjordes 283 miljoner resor med Västtrafik under 2013.

Förra året utökade Västtrafik tågtrafiken bland annat genom den nya pendeltågslinjen mellan Göteborg och Älvängen och inköp av nya pendeltåg. Det bidrog till att tågtrafiken fick den kraftigaste tillströmningen av resenärer med en ökning på 15 procent. Mest ökade regiontågen mellan Göteborg och Trollhättan/Vänersborg med nästan dubbelt så många resor 2013 jämfört med året innan. Men även buss- och spårvagnstrafiken hade en mycket god utveckling.

–  Våra kunder gjorde 70 000 fler resor om dagen om man jämför med året innan och det är förstås mycket glädjande. Nu tar vi nya steg för att utveckla och förbättra trafiken i hela regionen, säger Leif Blomqvist, styrelseordförande Västtrafik.

Förbättrad kundnöjdhet

Som ett led i att förbättra verksamheten mäter Västtrafik, sedan januari 2013, även kundnöjdheten genom intervjuer ombord på fordonen till skillnad från att tidigare bara genomfört mätningar med hjälp av telefonintervjuer. Dessa kundundersökningar visade en nöjdhet med senaste resan på över 90 procent för både spårvagn, buss och tåg och en uppåtgående trend under året. Allt fler kunder är nöjda med turtätheten och litar på att man kommer fram i tid. Även nöjdheten med informationen vid förseningar och stopp har förbättrats kraftigt under året.

–  Det är förstås glädjande att vi fått både fler och nöjdare kunder. Men även allmänhetens uppfattning om Västtrafik måste bli bättre. Där tror jag att det arbete som nu pågår med att förenkla både biljettköp och sortiment blir avgörande, säger Lars Backström, vd Västtrafik.

Utvecklingen i Göteborgsregionen

I Göteborg medförde satsningarna på bland annat nya busskörfält inom Västsvenska paketet att busstrafiken fick högre punktlighet och att restiderna i många fall förkortades. Resandet med expressbussarna i Göteborgsregionen ökade med 21 procent under året. Totalt ökade resandet med kollektivtrafiken i Göteborgsregionen med tio procent.

Mer om trängselskattens effekter i Göteborgsregionen finns att läsa på vastsvenskapaketet.se. Tabeller över resande och kundnöjdhet för 2013 finns i bifogad fil.

För mer information:
Lars Backström, vd 0707-51 33 00
Leif Blomqvist, styrelseordförande 0707-31 84 50
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.