SIS, Swedish Standards Institute

Stort steg mot global standard för socialt ansvarstagande

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:21 CEST

Det har kallats världens största standardiseringsprojekt, projektet som ska ta fram globala riktlinjer för socialt ansvarstagande. På mötet den 1-5 september 2008 i Santiago, Chile, löste experterna de sista fem stora knäckfrågorna och nu är dokumentet färdigt att skickas ut till deltagarländerna för omröstning.

- Det var ett mycket spännande möte! Deltagarna visade en imponerande vilja att hitta kompromisser och komma i mål även i de mest utmanande frågor. Veckan slutade med att 400 deltagare stod upp och applåderade något som är ganska unikt i ISO-sammanhang, säger Kristina Sandberg, SIS, som är huvudansvarig för det internationella ISO-sekretariatet som leds av SIS tillsammans med Brasiliens standardiseringsorganisation ABNT.

En viktig fråga handlade om hur långt ett företags eller organisations ansvar sträcker sig. Vilka leverantörer, hur många steg i leverantörskedjan, har man direkt kontroll över och vilka leverantörer kan man endast försöka påverka att ta ett större socialt ansvar.

- Standarden handlar bland annat om organisationers ansvar för inverkan på samhälle och miljö, etiskt beteende och respekt för mänskliga rättigheter och nu har vi även kommit vidare i den viktiga frågan om hur långt det här ansvaret sträcker sig. För att beskriva ansvarsfrågan kommer standarden att använda och definiera begreppen "sphere of influence", värdekedja och leverantörskedja, säger Staffan Söderberg, WWF, som är vice ordförande i det internationella ISO-sekretariatet.

Den färdiga standarden kommer att fungera som ett konkret verktyg för företag och organisationer som arbetar för en hållbar utveckling.

- Vi vill att socialt ansvarstagande ska vara en ledningsfråga och tror att en global standard är det verktyg som behövs för att systematisera arbetet, avslutar Kristina Sandberg.

Fakta: Standarden Guidance on Social Responsibility ISO 26000 kommer att fastställas år 2010. De 425 experterna representerar olika intressegrupper: stora multinationella företag, myndigheter, fackföreningar och över 40 internationella organisationer som t.ex. OECD, WHO och UN Global Compact. 84 nationer är representerade i arbetet.

Seminarium: Den 19 november 2008 bjuder SIS och tidningen MiljöAktuellt in till ett seminarium om socialt ansvarstagande och ISO 26000 på hotell Rival i Stockholm. Anmäl dig här: www.srday.se

För ytterligare information:
Staffan Söderberg, WWF Världsnaturfonden, vice ordförande i det internationella sekretariatet, tfn 08-624 74 16, 070-691 22 69, staffan.soderberg@wwf.se

Kristina Sandberg, SIS, ansvarig för det internationella sekretariatet, tfn 08-555 520 61, 0707-28 76 52, kristina.sandberg@sis.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se