Polisförbundet

Stort stöd för Polisförbundets ordförande Jan Karlsen

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 15:43 CEST


Idag har Polisförbundets representantskap röstat om en motion om misstroende mot Polisförbundets ordförande. Jan Karlsen fick ett stort stöd från alla förbundsområden utom förbundsområde Stockholm. Förbundsområde Skåne var inte eniga och deras ombud röstade därför olika. Av totalt 122 ombud avslog 84 ombud motionen, 32 röstade på bifall och 6 ombud lade ner sina röster.Efter omröstningen berättade Jan Karlsen att han är glad över organisationens stöd. Han betonade också att han även i fortsättningen står bakom alla poliser i Stockholm:

- Jag är medveten om den frustration som råder bland många medlemmar i Stockholm och jag vill därför särskilt säga att jag och förbundsstyrelsen kommer att göra allt vi kan för att arbetstiderna ska bli så bra som möjligt.

Läs mer om representantskapet på Polisförbundets webbplats www.polisforbundet.se

För ytterligare information eller kontakt med Jan Karlsen kontakta:
Anna Erhardt, press- och informationsansvarig, Polisförbundet
Tfn: 0709-42 99 85