E.ON Sverige AB

Stort strömavbrott i Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:14 CEST

Klockan 8.23 inträffade ett stort strömavbrott i Malmö. Cirka 35 000 kunder i innerstaden och i hamnområdet blev strömlösa.

- Vi kunde snabbt göra omkopplingar i nätet och 8.51 hade alla kunder el igen, säger Johan Aspegren, informationschef på E.ON Elnät.

Orsaken till avbrottet var en avgrävd 130 kilovoltsledning vid korsningen Östra Förstadsgatan - Drottninggatan. Detta gjorde att tre stora fördelningsstationer blev strömlösa, de vid Hästhagen, Kanalen och vid Östervärn.

- Vi beklagar naturligtvis det inträffade. Lyckligtvis är stora avbrott i de större städerna sällsynta. Men det är svårt att ha ett hundraprocentigt skydd. När en mycket stor kabel grävs av får det konsekvenser. Samtidigt är elnätet uppbyggt som diamanter, vilket gör att elen kan matas från två håll till de flesta punkter. Det gör att avbrotten trots allt blir förhållandevis korta.

För ytterligare information, kontakta Johan Aspegren, informationschef E.ON Elnät, telefon 070 - 655 58 75.


Utsänt av:
E.ON Sverige
Varumärke & Kommunikation
Louise Gudmundson

www.eon.se