Världsnaturfonden WWF

Stort tjuvfiske på blåfenad tonfisk

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 14:52 CET

En ny rapport från WWF avslöjar att motsvarande drygt 18 700 ton av den rödlistade blåfenade tonfisken har fiskats och sålts illegalt via Panama mellan 2000-2010.

– Det här är den första studien någonsin och förmodligen visar den bara toppen av ett isberg. Äntligen har vi lyckats få bevis för den olagliga verksamheten som har påtalats under många år, säger Inger Näslund, expert marint och fiske på Världsnaturfonden WWF.

Efter genomgång av officiella handelsdokument och tullens databaser visar det sig att så mycket som 14 327 ton förädlad blåfenad tonfisk har sålts och köpts via Panama de senaste 10 åren. En handelsvolym som motsvarar cirka 18 700 ton levande tonfisk.

Fångsterna har inte rapporterats till den internationella organisationen som förvaltar fisket – International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT). Förutom Panama har Spanien, Italien, Marocko, Tunisien, Turkiet och Japan deltagit i den illegala handeln.

Under 2003 och 2004 nåddes toppnoteringar om 3 000-4 000 ton per år, men handeln pågick fortfarande men i mindre utsträckning så sent som 2010. Enligt uppgifter idag har inte en enda av de sändningar som identifieras i studien någonsin rapporterats till ICCAT. Om handeln bekräftas betraktas det fullt ut som olagligt, oredovisat och oreglerat fiske enligt FAOs definitioner och är därmed ett miljöbrott.

Enligt ICCATs regler som gällde under hela den period studien omfattar ska all form av internationell handel med blåfenad tonfisk rapporteras för att kunna stämmas av mot beslutade fångstkvoter.

Handeln med blåfenad tonfisk som inte har registrerats av tullen i Panama kan ha skett utan att fisken ens har levererats till landet. Panamaflaggade transportfartyg och företag i landet kan ha förmedlat fisken mellan producentländerna och den slutliga marknaden i Japan.

Enligt ICCAT nådde den illegala verksamheten inom fisket av blåfenad tonfisk sin kulmen under 2007. Det råder enighet om att de senaste årens fångster har minskat betydligt men det finns fortfarande en stor osäkerhet om hur stor mängd som verkligen fångas.

WWF uppmanar ICCAT, EU och de länder som identifierats i studien att omgående inleda en seriös undersökning för att utreda de grava misstankar om illegal verksamhet som studien presenterar.

Fakta

  • IUU - illegal, unreported, unregulated - olagligt, oredovisat och oreglerat fiske.
  • FAO – FNs organ Food and Agriculture Organisation.
  • Hela rapporten finns tillgänglig på engelska efter förfrågan.
  • Fisket efter Atlantisk blåfenad tonfisk i Medelhavet har drivits av efterfrågan från Japan och präglats av överfiske de senaste åren. ICCAT – The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas. Det årligen återkommande mötet med ICCAT 2012 hålls i Agadir, Marocko 12-19 november.
  • WWF uppmanar ICCAT och dess partners att följa råden från forskarna att inte öka den totala tillåtna fångsten (TAC) för de kommande 3 åren (12,900 ton per år) för att säkra beståndens återväxt. Se WWFs ställningstagande för ICCAT på länken: bluefin tuna


För mer information kontakta:
Inger Näslund, expert marint och fiske WWF, 070-10 530 57
Katarina Herou, presskontakt WWF, 0702-825 125