Sveaskog

Stort våtmarksprojekt startar i södra Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 08:32 CET

Torsdagen den 9 november klockan 11.00 görs ett symboliskt spadtag till ett av södra Sveriges största våtmarksprojekt, sjön Gästern i Kalmar län. Bland flera intressenter finns markägarna Sveaskog och Gässhult Säteri.

– Gästern ska bli en fågelsjö, en rast- och häckningslokal för flyttfåglar, säger Jan Brenander, ordförande i Ornitologiska föreningens lokala klubb i Oskarshamn.

Nu ska sjön Gästern restaureras. Ornitologiska föreningen kommer att följa projektet och fortsätta inventera fågellivet kring sjön. Flyttfåglarna känner redan till Gästern eftersom den ligger lämpligt längs med deras flyttväg. Här har främst änder, gäss och svanar stannat till under många säsonger. Men här trivs även vattenrall och kärrhök. Våtmarksprojektet kommer också att gynna arter som insekter, groddjur och växter, men också jaktbart vilt såsom rådjur och älg.

Restaureringen av sjön Gästern blir ett av de största våtmarksprojekten i södra Sverige. Det som en gång var en öppen sjö på cirka 50 hektar är idag ett vassbevuxet kärrområde. Sjöns spegelblanka yta har successivt försvunnit när vattenflödet stoppades. Tillrinningsområdet är cirka 2500 hektar. Men nu ska vattennivån höjas till den nivå som sjön hade före den sista sjösänkningen 1920.

– Sveaskog arbetar mycket aktivt med återskapande av våtmarker. Det gör vi i samarbete med andra och tillsammans medverkar vi till att nå Sveriges miljömål om myllrande våtmarker, säger Per Petersson, naturvårdsplanerare på Sveaskog.

Att återskapa en våtmark är ett komplext arbete. Det har planerats noggrant av projektgruppen, som förutom markägarna Sveaskog och Gässhult Säteri, består av Ornitologiska föreningen, Svensk Våtmarksfond, Naturskyddsföreningen, Misterhultsbygdens Intresseförening, Högskolan i Kalmar, Oskarshamns kommun och länsstyrelsen i Kalmar län.

Projektet omfattar flera delmoment. Ett vägbygge har redan genomförts så att nödvändiga maskiner kan köras fram till dämmet. En fördämning med reglerbara dammluckor ska byggas. Om ett par år kommer vandringsleder och fågeltorn att finnas vid Gästern, vilket kommer att öka möjligheter till rekreation och naturturism.

Media är välkomna torsdagen den 9 november, kl. 11.00. Flera av intressenterna deltar.
Plats: Samling på gårdsplanen Gässhult Säteri. Karta och vägbeskrivning finns på säteriets hemsida www.gasshult.com/kontakt.html. Ring gärna våra kontaktpersoner nedan.
Fotografier på Gästern förr och idag finns på www.sveaskog.se

För mer information kontakta:
Roger Gunnarsson, projektledare, Misterhultsbygdens Intresseförening, 070-620 83 05.
Per Petersson, naturvårdsplanerare, Sveaskog, 070-365 08 58.