Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Storväxta ynglingar får oftare förmaksflimmer

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 08:53 CEST

Äldre män som var storväxta i 20-årsåldern har ökad risk för förmaksflimmer. Både längd och vikt är av betydelse visar ny forskning från Sahlgrenska akademin.

Resultaten publiceras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal.

Studien inleddes 1970, då över 7000 män mellan 45 och 55 år i Göteborg undersöktes och fick svara på frågor om sin livsstil. De fick bland annat ange hur mycket de vägde när de var 20 år gamla. Forskningsmaterialet har nu jämförts med det svenska patientregistret.

- Förmaksflimmer visade sig ha varit betydligt vanligare både bland de män som var storvuxna i ungdomen och bland dem som ökade kraftigt i vikt senare i livet, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin.

Studien visar att risken för förmaksflimmer ökar linjärt med både kroppsstorlek och viktökning. Ju större männen var när de var 20 år gamla och ju mer de ökade i vikt under sitt liv desto större var risken.

Att männen var storväxta i sin ungdom betyder inte att de var feta. Under 1930- och 1940-talet var övervikt bland unga män mycket ovanligt, och de storväxta männen var helt enkelt långa och kraftigt byggda.

- Eftersom både vikt och längd ökar bland unga är det sannolikt att förmaksflimmer kommer bli ännu vanligare när dagens unga män kommer upp i 60-70-årsåldern, särskilt om tendensen att lägga på sig ett stort antal kilo efter ungdomen fortsätter, säger Annika Rosengren.

FAKTA FÖRMAKSFLIMMER

Förmaksflimmer är en rubbning av hjärtats rytm som medför oregelbunden puls och som kan orsaka trötthet och andfåddhet. Eftersom hjärtats förmak inte drar sig samman som det ska ökar risken för blodproppar. Förmaksflimmer är den vanligaste störningen av hjärtrytmen bland äldre. Uppemot fem procent av alla 60- och 70-åringar i Sverige har förmaksflimmer.

För mer information kontakta:

Professor Annika Rosengren, telefon 031-343 40 86, 070-960 36 74, e-post annika.rosengren@hjl.gu.se.

Tidskrift: European Heart Journal

Artikelns titel: Big men and atrial fibrillation: effects of body size and weight gain on risk of atrial fibrillation in men

Författare: Annika Rosengren, Paul J Hauptman, Georg Lappas, Lars Olsson, Lars Wilhelmsen, Karl Swedberg.

Elin Lindström Claessen

Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Telefon: 031-786 3837, 070-829 43 03

e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 grundutbildningsstudenter och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare och/eller lärare.