Strålfors AB

Strålfors fortsätter renodling och avyttrar latortillbehörsverksamhet i Frankrike

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 13:17 CEST

Strålfors har tecknat avtal om försäljning av den datortillbehörsverksamhet som bedrivs i de franska departementen Franska Guyana i Sydamerika samt Guadeloupe och Martinique i Västindien. Verksamheten omsätter 120 miljoner kronor med 36 anställda och bedrivs i ett dotterbolag som ägs till 81,6 % av Strålfors. Transaktionen ger Strålfors 32 MSEK, varav 22 MSEK betalas kontant och 10 MSEK amorteras under en tvåårsperiod.

Den nu avyttrade verksamheten är inte strategisk för Strålfors och försäljningen är ett ytterligare steg i den renodling som påbörjats under senare år. Verksamheten säljs till ett lokalt företag.

Transaktionen medför en realisationsvinst för Strålfors på 5 MSEK. Strålfors kommer efter försäljningen att ha kvar en fordran om 10 MSEK på det avyttrade bolaget. Beloppet, som säkerställts med bankgaranti, kommer att amorteras under en tvåårsperiod. I övrigt kommer affären endast att ha marginella effekter på Strålfors resultat och ställning.

För ytterligare information vänlig kontakta:

Per Samuelson, Strålfors AB
VD och koncernchef
Mobil: 0708-58 54 40

Kjell Åke Jönsson, Strålfors AB
Vice VD och ekonomidirektör
Telefon: 0372–852 34

Presskontakt:
Elisabeth Sjöberg
Ansvarig extern information
Telefon: 0372–851 19


Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,5 miljarder SEK och har verksamhet i 11 länder med 2000 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.