Strålfors AB

Strålfors fortsätter strategisk renodling och säljer Supplies

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:40 CEST

Strålfors har tecknat avtal med Wulff-Group i Finland om försäljning av kontors- och datortillbehörsverksamheten, Strålfors Supplies AB med tillhörande dotterbolag i Norge och Danmark. Avtalet innebär att Wulff-Group den 31 juli tar över 80 % av verksamheten och efter 18 månader resterande 20 %. Ledande befattningshavare i Strålfors Supplies erbjuds att köpa in sig i bolaget med upp till 20 %. Wulff-Group kommer att ta över samtliga anställda i Sverige, Norge och Danmark. Totalt rör det sig om 43 medarbetare.
Försäljningen är ett ytterligare steg i den renodlingsstrategi som pågått inom Strålfors. Under de 18 månaderna, fram till dess att Wulff-Group tar över resterande 20 %, kommer Strålfors att tillhandahålla tjänster inom bland annat logistik, administration och IS/IT. Dessa tjänster kommer att tas över successivt av Wulff-Group under denna period.

Wulff-Group är börsnoterat och marknadsledande inom kontorstillbehör i Finland. Företaget, som under 2008 omsatte 76 MEUR med ett resultat på 3,3 MEUR, har 412 anställda. Wulff-Group's strategi är att växa i Norden. Förvärvet av Strålfors Supplies AB innebär att Wulff-Group blir en stark aktör på den nordiska marknaden.

- Vår kärnverksamhet är informationsöverföring, d v s vi hjälper våra kunder att kommunicera med sina kunder på ett smart och kostnadseffektivt sätt, säger Per Samuelson, VD, Strålfors. Verksamheten inom Strålfors Supplies AB ligger utanför vår kärnverksamhet och vi ser därför helt andra möjligheter för denna verksamhet inom Wulff-Group.

För ytterligare information vänlig kontakta:

Per Samuelson, Strålfors AB
VD
Mobil: 0708 - 58 54 40

Presskontakt Strålfors:
Elisabeth Sjöberg
Ansvarig extern information
Telefon: 0372 - 851 19
Strålfors, som ägs av svenska Posten, är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Strålfors omsätter 3,9 miljarder SEK, har tillverkning i 8 länder och över 2200 anställda.