Statens Strålskyddsinstitut, SSI

Strålkälla i Göteborgs hamn visade sig ofarlig

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 13:38 CET

Vid en rutinmätning av inkommet gods upptäcktes på söndagsmorgonen en radioaktiv strålkälla i Älvsborgs hamn i Göteborg. En felmätning ledde till att den aktuella transporttanken befarades utstråla kraftigt förhöjda strålningsnivåer om ca 1000 gånger normal bakgrundsstrålning.

Räddningstjänsten har nu gjort egna mätningar på platsen och kunnat konstatera att bevakningstjänsten läst fel på sina instrument. Behållaren, som innehåller flytande kaliumfluorid, avger en naturligt förhöjd strålning något över normal bakgrundsstrålning, men inte i några farliga nivåer. Även tullen har varit på plats och analyserat strålningen med avancerad utrustning. Dessa bekräftar räddningstjänstens mätningsresultat.

SSI:s beredskapsgrupp trädde i tjänst efter larmet för att göra en riskbedömning och dirigera mätinsatser till platsen. När felmätningen konstaterades kunde beredskapen återgå till normalläge.