Elöverkänsligas Riksförbund

Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 23:30 CEST

Elöverkänsligas Riksförbund (medlem i Funktionsrätt Sverige) har haft representantskapsmöte och förbundsstämma på Fredshammar i Orsa.

På representantskapsmötet deltog riksdagsmannen Peter Helander (C). Han fick saklig information från mötesdeltagarna, 14 år och uppåt, om elöverkänsligas situation i samhället samt relevant forskning på området.

Särskilt påtalades Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, lugnande budskap till allmänheten trots omfattande forskning som säger motsatsen angående strålningen från trådlös teknik. SSM stödjer sig på uttalanden från det vetenskapliga rådet som har starka kopplingar till industrin, vilket är ett stort problem. Vidare informerades om:

  • Ohållbar bostadssituation
  • Minskad tillgängligheten till allmänna platser bland annat på grund av installationer av WiFi, som orsakar besvär som huvudvärk, ögonproblem, hjärtarytmier, tryck över bröst/huvud, yrsel, kognitiva problem, nedstämdhet/utmattning, sömnstörningar m.m.
  • Lyckade exempel på arbetsmiljöanpassningar med elsanering, som har möjliggjort fortsatt arbete och försörjning.

Slutligen framfördes information om införandet av 5G. Ingen miljö- och hälsokonsekvensanalys har gjorts trots att människor kommer att utsättas för en kraftigt ökad mikrovågsbestrålning. 5G måste därför betraktas som ett stort experiment med folkhälsan.

Från Elöverkänsligas Riksförbund frågar vi hur mycket ohälsa har Sverige råd med?

Årsmötet beslutade att ge Marianne Ketti fortsatt förtroende som ordförande.

Förbundsstyrelsen

Presskontakt:

Marianne Ketti, tel. 0250-351 15

info@eloverkanslig.org

https://www.eloverkanslig.org

Elöverkänsligas Riksförbund ar en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för dem som drabbats av elöverkänslighet

Riksförbundet har till uppgift att:

  • ge stöd åt drabbade medlemmar och deras närstående
  • verka för att samhället görs tillgängligt för våra skadade medlemmar
  • sprida information och påverka samhället så att vårt funktionshinder blir erkänt inom alla samhällssektorer samt verka för att inte fler utvecklar elöverkänslighet
  • som medlemmar samla människor som vill stödja förbundets mål
  • arbeta för mer forskning och utbildning inom Riksförbundets intresseområde satsa på opinionsbildning för att påverka