Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheter föreslår ett europeiskt förbud mot starka laserpekare

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 11:28 CET

EU- kommissionen bör förbjuda allmänheten att använda starka laserpekare. Dessutom bör EU införa importrestriktioner för starka laserpekare. Det föreslår strålsäkerhetsmyndigheterna i Finland, Island, Norge och Sverige.

Det har blivit allt lättare att få tag på starka laserpekare - laserpekare som ibland har styrkor över hundra milliwatt. I takt med att tillgången har ökat har också missbruket av laserpekare ökat: De används för att trakassera bland andra privatpersoner, poliser och piloter. Den som blir belyst med laser kan drabbas av bestående ögonskador, till exempel bli blind. När exempelvis bilförare bländas kan det leda till allvarliga olyckor.

Det här problemet är i stort sett detsamma inom hela EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Några EU-länder har redan infört nationell lagstiftning. Men det är inte tillräckligt eftersom ett EU-land inte kan stoppa handel från ett annat EU-land.

Därför föreslår strålsäkerhetsmyndigheterna i Finland, Island, Norge och Sverige att EU-kommissionen inför gemensamma importrestriktioner för starka laserpekare. Dessutom föreslår myndigheterna ett förbud för allmänheten att använda starka laserpekare,

Ytterligare information: Martin Lindgren, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, 08-799 41 57

Läs mer om laser på vår webbplats: Information om laserpekare

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Uppdraget omfattar både dig som privatperson och som yrkesverksam.

Myndigheten arbetar inom ett mycket brett område: kärnkraft, avveckling av kärnkraft, kärnavfall, transporter av radioaktiva ämnen, sol, solarier, elektromagnetiska fält, laser, radon, kosmisk strålning, beredskap mot händelser och olyckor med strålning, biobränsle samt användning av strålning inom vård, forskning och industri.