Ultra Tan AB

Strålskyddsmyndighetens uppdrag är felformulerat

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 07:00 CEST

Allt fler forskningsrapporter visar att solning är nyttigt. Varje gång en sådan rapport publiceras kastar sig Strålskyddsmyndigheten (SSM) ut i media för att säga att solning är farligt. Solens positiva hälsoeffekter, vad gäller cancer och andra sjukdomar, ignoreras däremot av SSM. Istället driver man en agenda som saknar stöd i aktuell forskning och kommer att få allvarliga konsekvenser för folkhälsan.

Allmänheten uppfattar antagligen SSM som en organisation som arbetar med folkhälsans bästa för ögonen. Detta kan ifrågasättas. När SSM går ut och driver en agenda, där solning i princip är av ondo, saknar de stöd i aktuell forskning. Frågan är om agendan är uttryck för myndighetens officiella hållning eller enskilda tjänstemäns investerade prestige.

Oavsett anledning spelar SSM ett högt spel med folkhälsan som insats – forskningen visar nämligen allt tydligare att solen är vår vän, inte vår fiende. (Se längst ner för konkreta exempel.)

”Vår bransch utsätts för förföljelse”

– SSM ignorerar konsekvent all forskning som visar på att sol är nyttigt, säger Roland Laurent, VD på Ultra Tan AB. Det är svårt att beskriva det vår bransch utsätts för som annat än förföljelse. Vi har inget emot kritisk granskning, förutsatt att den är allsidig och inte uttryck för en kampanj på osakliga grunder.

Därför ignorerar SSM folkhälsoperspektivet

Bakgrunden är att SSM:s uppdrag – enligt deras egen uppgift – inom solning är att se till att antalet hudcancerfall år 2020 inte är större än år 2000. Och det kan ju låta bra. Men det finns två problem med detta.

 • Det första är att den nya forskning som kommit de senaste åren visar att solen har en positiv inverkan på de allra flesta cancerformer och dessutom mot en rad andra sjukdomar (se nedan samt relaterade dokument).
 • Den andra är att SSM inte är en medicinsk myndighet. Deras uppdrag är att se till att lagar och regler följs, inte att driva egen agenda. När de exempelvis driver frågan om 18-årsgräns på solarier är frågan med vilken rätt de gör detta.

Uppdragets absurda konsekvenser

Forskningen visar (se nedan) att såväl cancer som många andra sjukdomar kommer att öka kraftigt om solningen minskar. Den absurda konsekvensen av SSM:s uppdrag framgår av följande exempel:

Om antalet fall av hudcancer halveras, från 6 476 (Socialstyrelsen 2007) till 3 238 per år, och antalet cancerfall totalt fördubblas, från 50 100 (Socialstyrelsen 2007) till 100 200, har alltså SSM ”lyckats”.

Det förtjänar f ö att påpekas att sambandet solning – solarier – hudcancer är ett rent påstående – när det gäller moderna solarier. (Se relaterade dokument och releaser.)

Trots detta lägger SSM – enligt egen uppgift - ca tre heltidstjänster och uppemot 1,5 Mkr/år på att bekämpa solning i allmänhet och solarier i synnerhet.
Det går alltså att ifrågasätta om SSM:s instruktion verkligen har det övergripande folkhälsoperspektivet.

Ett axplock ur den forskning SSM valt att ignorera

Detta är som sagt bara ett axplock ur den forskning som SSM valt att bortse från. För mer information se relaterade releaser och dokument.

Studie utförd vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Universitetssjukhuset i Lund av Professor Håkan Olsson, docent Per Lindqvist – mars 2009:

 • Kvinnor som solar mycket löper 30 procent lägre risk att drabbas av blodpropp jämfört med dem som undviker solen.
 • Om man undviker solen kanske man slipper hudcancer, men man riskerar samtidigt brist på D-vitamin med en rad andra farliga sjukdomar som följd.
 • 40 000 kvinnor har deltagit i studien som gjorts av bland andra docent Pelle Lindqvist och Håkan Olsson, professor onkologi.
 • Varje år drabbas 5 000 kvinnor av blodpropp, för 1 000 av dem blir det livshotande då proppen släpper i benet och går vidare till lungan.

Docent Pelle Lindqvist säger:

 • ”En 30-procentig minskning av risken genom att sola är betydelsefull”
 • ”Tittar man även i ett befolkningsperspektiv (Kvinnor utgör ju som bekant ca halva befolkningen, vår anm) är ju 30 procent väldigt mycket”
 • ”När mörkret faller över landet visar studien på ett tydligt samband. Det vi också ser i det här är att risken att få blodpropp var 50 procent högre på vintern”.
 • ”Det är dags att ifrågasätta de råd som i dag är helt inriktade på att förhindra hudcancer”.
 • ”Synen har ju varit fixerad på den dubblerade risken av malignt melanom, det finns ju flera kända fördelar på till exempel hjärtinfarktsidan, strokesidan och även på olika typer av cancer som bröstcancer och prostatacancer”.
 • ”Dagens D-vitaminpreparat är för lågt doserade och dessutom får man i sig för mycket A-vitamin som är giftigt. Det finns bara ett effektivt sätt att få D-vitamin. Man får sola, endera ute i solen eller sola solarium”.

Enligt Håkan Olsson, professor i onkologi, är det endast en liten andel av alla hudcancerfall som beror på solen:

 • ”Genetiska faktorer spelar en viktig roll. Det är de australiska och engelska solrekommendationerna som är de allmänt kända och de säger att man inte ska vara ute i solen mellan 11.00 och 15.00 på dagen, man ska ha kläder på sig, bära hatt och vara insmord med solkräm med hög skyddsfaktor”.

Docent Pelle Lindqvist kommenterar:

 • ”Det här leder sannolikt till mer skada än nytta”.

Edward Giovannucci, professor i nutrition och epidemiologi vid Harvard School of Public Health, säger:

 • ”D-vitamin kan förhindra 30 dödsfall för varje dödsfall som orsakas av hudcancer.”
 • ”Statliga myndighetspersoner spenderar alltför mycket tid på att skrämma iväg amerikaner från solen”

Johan Moan, professor vid Radiumhospitalet och Fysiska Instititutionen vid Universitetet i Oslo och känd för en unik metod att bota hudcancer utan kirurgi säger:

 • ”Vi nordbor kan med fördel unna oss några minuter i solariet per vecka. Det är bra för kroppen och förebygger både cancer och andra sjukdomar”.
 • ”Chansen att överleva vid hudcancer är större om man solar än om man inte gör det.”
 • Solning motverkar bland annat följande cancersjukdomar: njurcancer, bukspottkörtelcancer, prostatacancer och lungcancer (se dokument ”Det är nyttigt att sola” och relaterade releaser).
 • Solning motverkar följande övriga sjukdomar: blodpropp, diabetes, osteoporos (benskörhet) och autism. Enligt forskaren och läkaren i psykiatri Mats Humble kallar svensk-somalier autism för ”svenska sjukan”.

Det finns däremot inga bevis för att solariesolande ökar risken för hudcancer, trots flera försök att bevisa detta (se ex vis dokument ”Det är nyttigt att sola” och ”Mörkermännen slår till igen”).

Statens provningsanstalt har visat att Ultra Tans lysrör genererar den typ av strålning som krävs för att kroppen ska generera D-vitamin (se dokument ”Det är nyttigt att sola”). Att detta är positivt har bevisats av forskning vid Radiumhospitalet i Oslo.

För mer information

Roland Laurent, VD Ultra Tan AB, telefon 0705-337 900, e-post roland.laurent@ultratan.se, hemsida www.ultratan.se.

Se även relaterade dokument och releaser här i pressrummet.