Strålskyddsstiftelsen

Stråslkyddsstiftelsen: SSM ljuger år efter år om strålningsrisker

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 11:06 CEST

För nionde gången i rad lämna Strålsäkerhetsmyndigheten SSM en rapport som allvarligt brister i den objektivitet och saklighet som bör känneteckna myndighetsutövning.

Tvärtom visar forskningen tydligare än någonsin att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält medför allvarliga hälsorisker.

Under de senaste åren har forskningen visat att mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör. Så sent som för någon vecka sedan publicerades en ny fransk undersökning som bekräftade tidigare svenska och internationella resultat. Den nya undersökningen visade att 30 minuter om dagen ökar risken för hjärntumör fyra gånger.  Strålskyddsstiftelsen presenterade dessa resultat i ett tidigare pressmeddelande.

En internationell grupp experter konstaterade under april månad att majoriteten av forskningen nu visar att strålningen skadar nervsystemet, cellernas DNA och ger upphov till oxidativ stress. Hela 234 undersökningar visar att mobilstrålning (144 st) och lågfrekventa fält (90 st) påverkar centrala nervsystemet negativt. Upprepade undersökningar visar att nervceller dör och att minnet försämras.

Skador på cellers DNA har setts i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält. Detta redovisade Strålskyddsstiftelsen i ett pressmeddelande så sent som under april 2014.

Barn och unga och de ofödda fostren utsätts för särskilt stora risker eftersom deras nervsystem är under utveckling. Barn är generellt sett känsligare för cancerogena faktorer. Forskningen har under de senare åren visat att när foster exponeras i moderlivet kan hjärnan få bestående skador.

Forskning har om och om igen visat att exponering för mobilstrålning ökar risken för psykisk ohälsa, sömnproblem, koncentrations- och minnesproblem samt huvudvärk. Dessa ohälsosymtom ökar kraftigt i befolkningen parallellt med den ökande strålningen. Enligt en rapport från Barnombudsmannen, överlämnad till regeringen nyligen, visar ett av fem barn i dag tecken på psykisk ohälsa.

Även cancer och tumörer i huvud och halsområdet samt demenssjukdomar ökar kraftigt i många länder. I Danmark har antalet fall av hjärntumörer ökat med över 40% under enbart de tio senaste åren bland såväl män och kvinnor. Strålskyddsstiftelsen får i stort sett dagligen höra talas om nya fall där människor som använt mobilen eller den trådlösa telefonen mycket fått cancer.

Sveket från SSM mot allmänheten är enormt, i synnerhet barnen, ungdomarna och de ofödda fostren och andra mer känsliga grupper. Mobilindustrin har getts fria tyglar och tillåts hårdmarknadsföra sina strålande hälsofarliga produkter även mot barnmarknaden utan någon information och varningar om de många hälsoriskerna. Det är en påtvingad hälsorisk eftersom barn enligt lag måste gå i skolan.

-  SSM sprider ogenerat lögner om vad forskningen visat och anlitar experter betalda av mobilindustrin. Samtidigt ignoreras alla opartiska och industrioberoende experters bedömningar, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen som efterlyser en djupgranskning från tongivande media av myndighetens hantering av frågan.

Presskontakt:

Mona Nilsson, ordförande, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Mer information:

SSM:s expertrupp har i år liksom alla tidigare år till en majoritet klara intressekonflikter genom att de finansieras av mobilindustrin eller är medlemmar i den organisation, ICNRIP, som ligger bakom gällande skyhöga gränsvärden som gäller för strålningen. ICNIRP startades av industrikonsulten Michael Repacholi som under många år ledde WHO:s arbete med frågan. Gränsvärdet är av mycket stor ekonomisk och strategisk betydelse för industrin. Det skyddar endast mot effekter av 6 minuters exponering då strålningen är så hög att den värmer upp vävnad. Gränsvärdet från ICNIRP innebär således inget skydd mot den form av exponering som hela svenska folket utsätts för: under längre tid. Det utesluter uttryckligen långtidseffekter exempelvis cancer. KI:s etiska råd bedömde år 2008 att medlemskap i ICNIRP kan utgöra jäv och bör redovisas närhelst uttalanden och bedömningar görs i ämnet.

SSM:s experter:

Eric van Rongen, Nederländerna (ICNIRP, IEEE som är en industridominerad organisation) https://www.icnirp.org/cv.htm)

Martin Röösli, Schweiz, styrelsemedlem i mobilindustrins forskningsinstitut http://www.emf.ethz.ch/archive/english/portrait_e.htm)

Emilie van Deventer, WHO. Elingenjör som saknar  medicinsk utbildning. Hon är specialist på mikrovågsantennteknik vars tjänst under många år finansierades av mobilindustrin. Hon är också mångårig medlem i industriorgansiationen IEEE och rekryterades till WHO av industrikonsulten Michael Repacholi, grundaren av ICNIRP.

Maria Scarfi, Italen. Rådgivare ICNIRP http://www.icnirp.de/documents/RFReview.pdf se sid 8.

Clemens Dasenbrock, Tyskland. Rådgivare  ICNIRP

De övriga i rådet har tidigare ensidigt uttryckt uppfattningen att det inte skulle finnas hälsorisker. Lars Klaeboe har i två egna undersökningar redovisat resultat som visar att mobilanvändning skulle halvera risken för hjärntumör såväl bland vuxna som bland barn.

SSM tillsatte år 2002 ett vetenskapligt råd lett av professor Anders Ahlbom från Karolinska Institutet, medlem sedan 1996 i ICNIRP. Under ett decennium fram till 2011 hade Ahlbom monopol på att leda expertutredningar i Sverige om den för telekomindustrin mycket känsliga frågan om mobilerna och mobilmasterna innebar en hälsorisk.  Ahlboms forskarkollega Maria Feychting var den ständiga sekreteraren i samtliga rapporter som år efter år avfärdade riskerna. 2011 lämnade Ahlbom SSM:s expertgrupp efter att det framkommit att han undanlåtit att redovisa att han satt i styrelsen för sin brors lobbyingfirma, Gunnar Ahlbom AB, med fokus på EU-lobbying för telekomindustrin. Ahlbom petades därför från den viktiga cancerriskbedömningen vid IARC 2011. Brodern Gunnar Ahlbom var under många år lobbyist för TeliaSonera i Bryssel, samtidigt som Anders ledde ”oberoende expertutredningar” åt såväl EU som Sverige. Kollegan Maria Feychting var också medlem i ICNIRP liksom en majoritet av de övriga experterna i gruppen under Ahlboms ledning. Båda har också fått stora forskningsanslag från mobilindustrin.

Sex andra myndigheter har enats om regler som ska gälla när externa experter alitas. Enligt riktlinjerna bör experter från olika ”skolor” dvs olika uppfattningar, inom ett fackområde  ”finnas representerade i myndighetens arbete med den aktuella frågan.”

SSM har aldrig bjudit in någon av de många forskare eller experter som är av uppfattningen att det finns stora hälsorisker med strålningen.
Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se