Strängnäs kommun

Strängnäs kommun hjälper till med ungdomsdemokrati i Tanzania

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 16:35 CET

På fredag 10 november sänder Radio Sörmland direkt från Strängnäs kommunhus. De kommer att intervjua ungdomar som deltar i Strängnäs kommuns utbyte med Tanzania om ungdomsdemokrati. Projektet syftar till att utveckla en demokratisk väg för barn att komma till tals i Simanjirodistriktet i Tanzania.

Strängnäs står som modell
Strängnäs kommun har en modell för ungas inflytande, BUFF, Barn och ungdomars framtidsfrågor. I modellen ingår både ungdomsråd och mötesformer för yngre barn och beslutsfattare.

FN-stöd, barnens mötesplats
FN i Nairobi har donerat ett träd som mötesplats för barnen, på dessa möten har flera afrikanska länder deltagit och utbytet mellan de svenska och afrikanska barnen har varit mycket givande.

Idag har vi fått rapporter om att tre Ungdomsråd har bildats i byarna i Simajirodistriktet. Möten har skett under träd utanför respektive "kommunhus". Barnen och ungdomarna har för första gången formulerat frågor, där de vill vara med och påverka, till sina byledare.

En delegation åker till Tanzania den 17 nov.
Den 17 nov åker en delegation från Strängnäs kommun till Tanzania för att se vilken hjälp och stöd som behövs i ungdomsdemokratiarbetet. Barn på Grävlingens förskola, Fogdö förskola och Finningeskolan tillverkar just nu banderoller som ska hängas upp i de träd som är Barnens Mötesplatser i Tanzania. Våra förskolebarn målar det som de tycker är viktigt, bl a en kompissol från Grävlingens förskola, ett flaggspel från Fogdö och viktiga budskap för framtiden från Finninge.

För mera info kontakta Helena Edvinsson, 0152-296 74