Strängnäs kommun

Strängnäs kommun överväger försäljning av Malmby flygfält

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 10:37 CET

Svenska LantChips har vänt sig till Strängnäs kommun med förfrågan om lämplig fastighet för chipstillverkning och möjligheter till utveckling av sidoverksamhet. En av ägarna till företaget är Signhild Arnegård Hansen, vice ordförande i Svenskt Näringsliv.

Kommunens förvaltning har inventerat möjliga områden och överväger att föreslå en försäljning av fastigheten Pålstorp 4:1, mer känt som Malmby flygfält med omgivande markområden. Företagets planer innebär uppförande av en chipsfabrik som beräknas ge upp till 20 arbetstillfällen. Därutöver planeras en vidareutveckling av förar- och motorverksamheten.

- Med det här förslaget till etablering på Malmby visar Strängnäs kommun att vi menar allvar med vår näringslivssatsning. Näringslivsenheten och Samhällsbyggnadskontoret har på mycket kort tid och med stor professionalitet och entusiasm tagit fram underlaget. Nu ser vi fram mot en mycket välkommen och intressant etablering, säger kommunchef Jan Heimdahl.

- Etableringen öppnar bland annat upp för en ökad lokal efterfrågan på potatis och raps, vilket ger nya möjligheter för lokala producenter. Det här kan ge många intressanta sidoeffekter! konstaterar Christer Östlund, näringslivschef i Strängnäs kommun.

De arrenden som belastar fastigheten följer med vid försäljningen, det vill säga fortsätter att gälla med den nya ägaren som huvudman.

Strängnäs kommunstyrelse och kommunfullmäktige kommer att få ta ställning till ett förslag till försäljning så snart en uppgörelse har nåtts.

För mer information, välkommen att kontakta:
Christer Östlund, näringslivschef, Strängnäs kommun, tel 0706 01 94 54
Michael Hansen, Svenska LantChips, tel 0705 88 00 09
(Lena Gennemark Edsbäcker, informationschef, Strängnäs kommun, tel 0708 42 90 73)