Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 16:56 CET

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om bland annat en ny lag som innebär att ytterligare åtgärder kan vidtas för att förebygga terrorism.

Förslagen i propositionen innebär bland annat att det införs en ny lag, lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Lagrådet har granskat lagförslagen och inte haft något att invända mot dem. Regeringen föreslår även att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om förebyggande av terrorism.

I övrigt hänvisas till tidigare pressmeddelande i samband med beslut om lagrådsremiss den 3 december 2009.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22