Strand Interconnect AB

Strand inleder försäljning av egendom

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 09:45 CEST

Strand Interconnect AB trädde i frivillig likvidation den 1 Juli 2003 efter ett enhälligt beslut på extra bolagsstämma. Inledande diskussioner har inletts för försäljning av egendom, såväl maskiner som patent och process är till salu. Parallellt med aktiviteterna för utförsäljning har också ett par intressenter visat intresse att söka lösningar för fortsatt drift. Det finns ett internationellt intresse för kunskapen som Strand skaffat sig genom åren. Ett återupptagande av driften kräver dock att aktiekapitalet återställs och att aktieägarna ger sitt stöd vid en extra bolagsstämma för att likvidationen skall avbrytas.

Norrköping den 31 juli 2003
Strand Interconnect AB (publ)
Michael Ramm-Ericson, likvidator

Strand Interconnect AB tillverkade och sålde kiselbaserade tunnfilmssubstrat till kapslar för flerchipslösningar. Bolaget ligger i Norrköping, Sverige, och har bedrivit volymproduktion under de två senaste åren. Strands aktier handlas på Nordic Growth Market Equity.

Mer information återfinns på bolagets hemsida www.strandinter.se eller fås genom att kontakta Michael Ramm – Ericson på 08-701 78 00

Strand Interconnect AB, med säte i Norrköping, utvecklar och marknadsför egenproducerade substrat, avancerade mönsterkort för uppbyggnad av mikroelektroniska system eller Multi Chip-Moduler. Substraten Strand Interconnect producerar framställs med tunnfilmsteknik. Bolagets process ger förutsättningar att bygga mycket små, snabba och effektiva elektroniksystem.