Strand Interconnect AB

STRAND INTERCONNECT: FÖRETRÄDESEMISSION I STRAND

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2004 12:37 CEST

Bolagsstämman för Strand beslutade den 22 juni 2004 att öka aktiekapitalet med 2.517.332 kronor och 80 öre genom nyemission av 12.586.664 B-aktier till teckningskursen 50 öre per aktie. Emissionen är en företrädesemission för befintliga aktieägare, där varje befintlig aktie ger rätt till teckning av en ny B-aktie. Emissionen är i sin helhet garanterad.


Avstämningsdag är den 19 juli 2004. Teckningstiden är från och med den 22 juli till och med den 5 augusti 2004.

Handel med teckningsrätter sker under perioden från och med den 22 juli till och med den 30 juli 2004.

Aktien handlas inklusive teckningsrätt till och med den 14 juli 2004 och första dag för handel med aktien exklusive teckningsrätt är den 15 juli 2004.

Prospekt avseende emissionen kommer att finnas tillgängligt bland annat på NGM:s hemsida från och med den 21 juli 2004.


Strand Interconnect AB (publ) i likvidation


Michael Ramm-Ericson
likvidator


För ytterligare information avseende emissionen kontakta Michael Ramm-Ericson
telnr 070-4963334.