Strand Interconnect AB

STRAND INTERCONNECT FÖRVÄRVAR INOMENT

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:34 CET

· IT-konsulten Strand Interconnect AB har avtalat om att förvärva Göteborgsföretaget Inoment AB
· Med förvärvet växer Strand Interconnect AB till 75 anställda och får en stark närvaro i Västsverige
· Förutom mer kapacitet tillförs också viktig kompetens inom mobila tillämpningar
· Förvärvet genomförs med en kombination av kontanter och aktier

Strand Interconnect AB (publ) har träffat avtal om att förvärva Inoment AB med 25 anställda i Göteborg. Affären tillför Strand Interconnect AB en kapacitetsökning med stark närvaro i Västsverige och ett förstärkt kunnande inom affärskritiska tillämpningar baserade på Microsofts teknologi. Förvärvet skall ses som ett naturligt steg i den tillväxtstrategi som Strand Interconnect AB följer och som genomförs med en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Strand Interconnect hade 2005 en tillväxt på 35 % av verksamheten och växer i samband med förvärvet från 50 till 75 anställda. Inoment hade under 2005 en omsättning på 16 mkr och ett resultat på 1 mkr och en stark tillväxt.

Köpeskillingen består av en fast del om 9 mkr som betalas med 5,5 mkr i kontanter och 3,5 mkr i aktier av serie B vilket motsvarar 3.225.806 aktier. En tilläggsköpeskilling utgår och baseras på tillväxt och lönsamhet i Inoment under 2006.

"Förvärvet av Inoment innebär att vi breddar oss geografiskt och kompetensmässigt samtidigt som vi stärker vår position hos viktiga kunder i Västsverige. Inoment:s kunnande inom mobila tillämpningar är framåtriktat och kommer att vara intressant både för Strand Interconnect:s befintliga och nya kunder. Inoment är precis som Strand Interconnect ett utpräglat entreprenörsföretag och tillsammans blir vi starkare och får bättre möjligheter till kraftfull och lönsam expansion", säger Rolf Hallencreutz, VD Strand Interconnect. För kontakt: rolf.hallencreutz@strandinterconnect.se eller 0709-642160.

"Att bli en del av Strand Interconnect innebär för Inoment att vi än bättre kan stödja och utveckla befintliga kunder. Strand Interconnect har välutvecklade erbjudanden inom portaler och integration. Tillgången på dessa paketeringar gör att Inoment kan växa snabbare och erbjuda kunderna fler verksamhetskritiska lösningar. För att tydliggöra den gemensamma satsningen byter Inoment nu namn till Strand Inoment", säger Philip Nestenborg, VD Inoment AB. För kontakt philip.nestenborg@inoment.com eller 0734-330014.


Bland Strand Interconnect:s kunder kan nämnas Atlas Copco, Boliden, Boxer, Electrolux, Ericsson, FöreningsSparbanken, GE Money Bank, Getinge, Korsnäs, , McDonalds, Polisförbundet, Schenker, SEB, Skanska, Stockholms Läns Landsting, SR, SVT, Tornet, TV4, med flera. För mer information besök www.strandinterconnect.se.

Bland Inoment:s kunder kan nämnas Bland andra kunder kan nämnas Mobeon (Europas ledande leverantör av mobila kommunikationslösningar inom såväl teleoperatörs- som företagsmarknaden.), SKF, Volvo, Stena Line, CDG IT, Castellum, Speak Marketing med flera. För mer information besök www.inoment.com.