Strand Interconnect AB

Strand Interconnect fortsätter expansionen

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 14:49 CEST

· Förvärvet av Applied genomfört samt en mindre kvittningsemission
· Affärsutveckling nytt affärsområde
· Kvartalsrapport för tredje kvartalet kommer den 8 november

Strand Interconnect AB (publ), noterat på NGM Equity har som affärsidé, "Att ständigt förbättra organisationers kundmöten, processer och lönsamhet genom IT-baserade lösningar och tjänster". Detta speglar ett växande behov bland företag och organisationer för att stärka sina kundmöten. Visionen för Strand Interconnect är att vara den ledande leverantören av konsulttjänster och IT-system som ständigt förbättrar våra uppdragsgivares kundmöten och kundnära processer.

Den 1 oktober genomfördes förvärvet av rörelsen i Applied Kolon AB. Med detta har Strand Interconnect 30 medarbetare verksamma inom affärsområdena:
· Affärsutveckling
· Rollstyrda Företagsportaler
· CRM-system.

I affärsområdet Affärsuteckling ger Strand Interconnect stöd till uppdragsgivare för att överföra strategiska beslut till konkreta åtgärdsförslag som förbättrar kundmötet. Uppdragen innehåller allt från målformulering till process beskrivning och modellering fram till kravspecificering av IT-system för att stödja utvecklingen av kundmötet.

Förvärvet av Applied genomfördes genom en nyemission av 3 miljoner aktier av serie B. I samband med denna emission genomfördes även en mindre kvittningsemission om 130.000 aktier av serie B. Bägge dessa emissioner har genomförts utifrån styrelsens mandat för bolagsstämman 22 juni.

"Affärsläget i Strand Interconnect utvecklas mycket bra och vi kommer att redovisa ett positivt resultat på årsbasis. Efterfrågan ökar för våra tjänster samtidigt som vi ser ett allmänt ökat intresse för vårt verksamhetsområde; kundmötet. Strand Interconnect rekryterar nya medarbetare samtidigt som vi tittar på flera förvärv för att utöka vår kapacitet och vårt tjänsteerbjudande, säger Rolf Hallencreutz."

Strand Interconnect kommer att rapportera kvartal 3 den 8 november i stället för som tidigare aviserat den 5 november.

För vidare information kontakta
Strand Interconnect; VD Rolf Hallencreutz, tel 08-661 96 50 eller 0709-642 160