Strand Interconnect AB

STRAND INTERCONNECT HANDLAS PÅ FIRST NORTH FRÅN ONSDAGEN DEN 15 NOVEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:33 CET

I syfte att öka kunskapen om Strand Interconnect i samband med den fortsatta expansionen har Styrelsen tagit beslutet att byta handelsplats till Stockholmsbörsens First North.

Första handelsdag på First North blir den 15 november 2006. Aktiernas kortnamn är STRD A respektive
STRD B. En handelspost kommer fortsatt att bestå av 5000 aktier.

Genom listningen på First North kommer Strand Interconnects aktier att handlas genom SAXESS-systemet, som är det samma som för noterade aktier på Stockholmsbörsen. Listningen förväntas öka intresset för Strand Interconnect från investerare, allmänhet och bolagets kunder. En listning på First North förväntas även förbättra likviditeten och prissättningen i bolagets aktie. Strand Interconnect ser listbytet som en naturlig del av Bolagets fortsatta utveckling.

Certified Adviser och likviditetsgarant för Strand Interconnect på First North kommmer att vara Remium AB.


Om First North
First North är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på First North utan det gör istället en Certified Adviser. Certified Adviser för Strand Interconnect är Remium AB som är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Certified Advisern ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på First North samt att bolaget löpande följer informationskraven.


Strand Interconnect är ett IT-konsultföretag som levererar konsulttjänster och tekniklösningar inom IT-intensiva verksamheter. Vår kärnverksamhet är webbaserade, rollstyrda portaler i kombination med affärsintegration och förändringsledning. Strand Interconnect har 80 medarbetare. Bland kunderna kan nämnas Atlas Copco, Boliden, Boxer, Electrolux, Ericsson, FöreningsSparbanken, IBX, Korsnäs, Kronfågel, McDonalds, Polisförbundet, Schenker, SEB, Skanska, Stockholms Läns Landsting, SR, SVT, Tornet, TV4 med flera. Besök gärna vår hemsida på www.strandinterconnect.se

För ytterliggare information vänligen kontakta:

Strand Interconnect AB (publ)
Dan Tavares, Verkställande Direktör, 08-522 430 41