Strand Interconnect AB

Strand Interconnect: Pressmeddelande

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 15:01 CEST

Likvidatorn i Strand Interconnect AB (publ) under likvidation får härigenom korrigera uppgift i pressmeddelandet av den 23 juni 2004. Avstämningsdag för i pressmeddelandet angiven nyemission skall vara den 19 juli 2004.