Strand Interconnect AB

Strand Interconnects nya strategi 2007

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 11:38 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-05/bbb-2007-05.htm#StrandInterconnect
Strand Interconnect har släppt helårssiffrorna för 2006. Tillväxten har varit god med en omsättningsökning på 55 procent. Under fjärde kvartalet stannade dock resultatförbättringen upp som en följd av extraordinära kostnader.

Genom en uppdaterad strategi ska bolaget bli en effektkonsult som ger kunderna mätbara resultat och mer valuta för pengarna.

Ett litet plus för helåret
För helåret 2006 blev det ett litet plusresultat. På en omsättning på 60 miljoner kronor blev rörelseresultatet 0,5 miljoner kronor. Det är naturligtvis inte mycket att hänga i julgranen, men det fjärde kvartalet blev svagt som en följd av extraordinära kostnader.

Kostnader har tagits för utveckling av en ny strategi, omorganisation samt för avveckling av verksamheten i Strand Interconnect Väst AB i Göteborg:

- Vi startade Strand Interconnect Väst AB under 2005 för att växa organiskt i Göteborg berättar Dan Tavares, vd i Strand Interconnect. Efter förvärvet av Inoment AB har vi valt att föra över en person som var anställd i det gamla Göteborgsbolaget. Det är alltså en väldigt liten förändring.

Att bolaget bytt vd genom att Dan Tavares anställts har orsakat dubbla lönekostnader under en övergångsperiod på fyra månader. Vidare har kostnader tagits för att flytta handeln i aktien från NGM till First North.

Siffrorna för helåret blev enligt följande:

• Omsättning: 60,3 Mkr (38,8)
• Resultat efter finansnetto: 0,2 Mkr (0,4)
• Vinst per aktie: 0,04 kr (0,24)

Vinsten per aktie lyfts av att Strand Interconnect har förlustavdrag på 139 miljoner kronor, varav en del aktiverats. Bokslutsdispositioner på 0,4 miljoner kronor och en skatteåterbäring på 1,3 miljoner kronor förbättrar resultatet efter skatt med 1,7 miljoner kronor.

Isolerat för fjärde kvartalet blev siffrorna enligt följande:

• Omsättning: 18,9 Mkr (11,8)
• Resultat efter finansnetto: -1,3 Mkr (1,1)
• Vinst per aktie: 0,01 kr (0,21)

Antalet aktier uppgår till 49,6 miljoner (44,9), efter att förvärvet av Inoment betalats med egna aktier.

Strategiuppdatering skall säkerställa att lösningar når avsedd effekt
Som beQuoted berättat om tidigare har Strand Interconnect sin huvudverksamhet inom portallösningar. Det är lösningar som bland annat kan sägas förbättra avkastningen på redan gjorda IT-investeringar.

Med portallösningar kan information från flera olika system presenteras för användaren på ett mera lättillgängligt sätt, till exempel via ett gränssnitt (all information kan nås direkt utan att växla mellan olika system). Det gör det lättare och mer bekvämt för användaren. Inte minst sparar det mycket tid.

Framtagandet av en ny strategi, som beQuoted berättade om i nyhetsbrevet nr 27 2006, grundas på bolagets kompetens inom portallösningar.

- Vi har nu satt ner flaggan och bestämt oss för vart vi skall gå. Vi har tagit fram en strategi som kommer att implementeras under 2007 och 2008, berättar Dan Tavares.

- De förändringar som Strand Interconnects lösningar innebär skall kunna kvantifieras. Effekten skall vara mätbar, så att kunden vet att de verkligen får avkastning som de skall ha på sina investeringar.

- Det innebär att vi måste lyfta oss från att vara en teknikleverantör till att bli en lösningsleverantör. Vi behöver göra en bättre behovsanalys som bättre slår fast vilken effekt som kunden vill uppnå. Det kan röra sig om intäktshöjning eller produktivitetsökning, men det viktiga är att det skall kunna kvantifieras och samtidigt vara bestående.

beQuoted undrar hur detta kommer att förändra ett vanligt projekt.

- Ett normalt projekt kommer att kunna delas in i tre faser, där behovsfasen är den första, fortsätter Dan Tavares. Därefter går vi in i den implementationsfasen, som vi redan behärskar väl. Sedan går vi in i en ny fas som handlar om att säkerställa att vår lösning får avsedd effekt, så att det inte bara ger 10 - 20 procent av den avsedda effekten.

Huvudfokus inom tre områden
Portallösningar är generella lösningar som kan implementeras på olika områden. Dan Tavares nämner områden som företaget skall satsa på:

• Styrkortslösningar (Balanced scorecard)
• Knowledge Management
• CRM-lösningar (Kundrelationslösningar)

Även om detta innebär ett steg åt Dan Tavares tidigare inriktning som managementkonsult på McKinsey, skall Strand Interconnect inte ha den beteckningen:

- Vi skall inte betraktas som en managementkonsult och heller inte som en renodlad teknisk konsult som bara levererar en teknisk lösning, uppger Dan Tavares.

- Istället vill vi bli vad vi kan kalla en effektkonsult, där vi säkerställer att vi verkligen når avsedd effekt med hjälp av vass teknik. Låt vara att det kanske i inledningsfasen kommer att innebära mer av managementrelaterad konsultverksamhet.

beQuoted tycker att strategiuppdateringen känns som ett fräscht steg mot att ge kunderna ett konkret erbjudande. Om företaget verkligen kan påvisa att projekt når avsedd mätbar effekt, borde det vara något som uppskattas av kunderna.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com