Strand Interconnect AB

Strand träder i frivillig likvidation den 1 juli

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 16:39 CEST

I enlighet med bolagsstämman den 11 juni påbörjar Strand Interconnect likvidationen den 1;a juli 2003. Michael Ramm-Ericson, anställd på advokatfirman LSH i Stockholm, är ansvarig likvidator. Likvidatorn övertar styrelsens och ledningens ansvar from den 1 juli och har som uppdrag att omsätta samtliga tillgångar till kontanta medel för att betala bolagets fordringsägare. Ett eventuellt överskott återbetalas till aktieägarna. Bolaget ligger tills vidare kvar på NGM;s observationslista.

Strand Interconnect AB tillverkade och sålde kiselbaserade tunnfilmssubstrat till kapslar för flerchipslösningar. Bolaget ligger i Norrköping, Sverige och har bedrivit volymproduktion under de tre senaste åren. Strands aktier handlas på Nordic Growth Market Equity. Mer information återfinns på bolagets hemsida www.strandinter.se eller genom att kontakta Rune Groppfeldt 011- 36 88 20.