Folkpartiet

Strandberg: Regeringen talar med kluven tunga

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 15:49 CET

- Den svenska polisen uppfyller inte sin grundläggande uppgift att klara upp brott. Under 2002 polisanmäldes drygt 1 235 000 brott i hela landet - en ökning med 4% jämfört med 2001. Enligt statistik från BRÅ uppklarades endast 15 %. Socialdemokraterna har under lång tid struntat i att ta detta på allvar.

Det sade Torkild Strandberg (fp), riksdagsledamot i justitieutkottet, som på tisdagen ställt en skriftlig fråga om detta problem till justitieministern.

- I socialdemokraternas och justitieministerns rådslagsmaterial från november 2003, Trygghet mot brott, figurerar många fina visioner om rättspolitiken. De vill ha ”ett samhälle som tydligt reagerar mot alla typer av brott och där polis och rättsväsende arbetar effektivt”. ”Människors trygghet är en central del i den socialdemokratiska politiken. Trygga människor är fria människor”. Samtidigt skriver de själva att ”frågan om trygghet mot brott har kommit lite i skymundan i vårt parti.” Ja, det kan man lugnt säga….. påpekar Strandberg.

En undersökning gjord av Temo från november 2003, ”Tilltro till polisen”, visar att 8 av 10 inte tror att polisen kommer snabbt till platsen om de ringer efter att ha blivit utsatta för brott. 8 av 10 har litet eller inget förtroende för att polisen har resurser och arbetsmetoder för att få fast gärningsmannen för s.k. vardagsbrott. I socialdemokraterna rådslagsmaterial heter det att ”Oavsett hur mycket brottsligheten har ökat måste ändå människors upplevelse av otrygghet tas på allvar.”

- Socialdemokraterna talar med kluven tunga. Människors trygghet - och därmed frihet - främjas inte av regeringens oförmåga att agera i rättsfrågorna annat än med tjusiga ord, säger Torkild Strandberg (fp).

Bild på Torkild Strandberg för fri publicering finns här:
http://riksdagen/folkvald/ledamotr/ledamot/TorkildStrandberg.htm

Torkild Strandberg
Riksdagsledamot (fp)
0702 - 75 36 35 / torkild.strandberg@riksdagen.se

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
08 - 786 4586 / niki.westerberg@riksdagen.se