Arvidsjaur Kommun

Strandnära bebyggelse ska motverka avfolkning i glesbygd

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 15:41 CET

Arvidsjaurs kommun önskar skapa ett par hundra (!) nya fritidshustomter i strandnära lägen.
Nu efterlyser man förslag från allmänheten!
-Turistanläggningar och fritidshus med attraktiva lägen kan vara ett sätt att motverka det minskande befolkningsunderlaget i glesbygden, säger Per Lidström, tekniska kontoret.Nyligen har lagstiftningen ändrats för att underlätta etableringar i framförallt glesbebyggda områden. Turistanläggningar och fritidshus med attraktiva lägen kan vara ett sätt att motverka det minskande befolkningsunderlaget i glesbygden. Dock krävs enligt bestämmelserna att kommunen pekar ut områden och platser i översiktsplanen.
Denna process pågår under våren och kommer att utmynna i ett tillägg i översiktsplanen för Arvidsjaurs kommun. Förslag på lämpliga ställen efterlyses nu från allmänheten.

Förra veckan bjöd Per Lidström, tekniska kontoret (Arvidsjaurs kommun) in allmänheten till möte angående strandskyddsbestämmelserna och
eventuell vindkraftsutbyggnad i kommunen. Ett 30-tal personer hade sökt sig till Medborgarhuset.
Per berättade om det pågående arbetet med översiktsplanen för vindkraft, som skall ställas ut för allmänhetens synpunkter
fr.o.m.15 mars-15 maj. Av ett trettiotal områden har ett tiotal preliminärt plockats ut som lämpliga. Förändringar kan komma att ske efter den första remissomgången som avslutas 15 februari. Till hösten ska fullmäktige ta slutlig ställning i frågan.
Vindkraftsplanen finns tillgänglig bla i kommunhusets reception.

Mötets andra del handlade om möjligheten att få bebygga strandnära.

Kontakt Per Lidström: 0960-165 04, 076-789 44 68/070-6704046