Markbygg AB

Strandpromenaden fortsatt följetong - nu stäms Markbygg

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 09:44 CEST

Vid besiktning av Strandpromenaden förra året uppmärksammades flera skador vilket gjorde att det populära gångstråket stängdes av en period. Markbygg avlämnade en godkänd totalentreprenad 2006. Trots detta menar Uddevalla kommun att Markbygg bär ansvar för de uppkomna skadorna och stämmer nu Markbygg på nästan 1 miljon kronor. 

–  Vi har fört diskussioner med kommunen sen besiktningen och tyvärr kommer vi inte överens. Vi hävdar att de skadorna som upptäckts vid besiktningen uppkommit efter 2008 och därmed är de beställarens ansvar, d v s Uddevalla kommun. Vi beklagar att kommunen väljer att lämna in en stämningsansökan, säger VD Stefan Lundh.

Historik

  • Strandpromenaden byggdes 2004-2006 av Markbygg på totalentreprenad.
  • 2006  godkändes entreprenaden genom slutbesiktning.
  • 2008 genomfördes garantibesiktning utan anmärkningar. 
  • Uddevalla kommun haft sedan 2006 haft drift- och underhållsansvar för Strandpromenaden.

Nuläge:

2013 genomför Uddevalla kommun den första underhållsbesiktningen av Strandpromenaden, trots rekommendationen att besiktiga vartannat år. Vid denna besiktning uppmärksammas ett antal skador som Uddevalla kommun i stämningsansökan benämner som dolda fel.

–  Då dessa fel inte finns upptagna i varken slutbesiktningsprotokoll eller garantibesiktningsprotokoll anser vi inte att det är dolda fel utan att det  är fel som har uppstått efter garantitidens utgång. Sådana fel ska beställaren, Uddevalla kommun, ansvara för, säger VD Stefan Lundh.

–  Självklart tar vi ansvar för de fel vi gör – för alla våra kunder och samarbetspartners. Och vi vill fortsätta vårt goda samarbete med Uddevalla kommun. Men när det gäller Strandpromenaden visar samtliga protokoll att vi inte har gjort några fel, säger Stefan Lundh.  

Markbygg företräds i tingsrätten av advokat Helena Royson, MAQS Advokatbyrå, Göteborg.

Markbygg - Planerar för framtiden 
Markbygg jobbar med alla entreprenadformer, från totalentreprenader till enklare servicearbeten. När vi får vara med från början kan vi med vår specialkompetens utveckla projekten och bidra till minskade totalkostnader. 

Vi har kompetens att upprätta ritningar, göra konstruktioner och lämna materialförslag. Inom organisationen finns också mättekniker som gör nödvändiga utsättningar och de inmätningar som krävs för relationshandlingar etc. Vi åtar oss även utförandeentreprenader.