Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Strandskyddsmanifestation för den hotade allemansrätten

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 10:48 CET

Naturskyddsföreningen arrangerar ljusmanifestationer för strandskyddet söndagen den 13 november kl 18 på ett tiotal platser i Stockholms län. Detta görs för att uppmärksamma att den nya lagen om strandskydd riskerar att kraftigt försämra strandskyddet i landet och öka byggandet vid landets stränder. Allemansrätten hotas liksom många rödlistade arter som är bundna till strandmiljöerna. 

- Lagen skärper inte strandskyddet i områden där allemansrätten och naturen hotas, tvärtom är det nya möjligheter till undantag från strandskyddet som nu ges, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Vi har ännu inte sett konsekvenserna fullt ut av den nya lagen eftersom det finns viss fördröjning i systemet. Men, ett mycket stort ansvar har lagts på kommunerna och länsstyrelserna, när reglerna blivit vagare. Naturskyddsföreningen tänker följa utvecklingen noga.

Naturskyddsföreningens viktigaste kritik mot den nya lagen som i sin helhet trädde i kraft den 1 januari 2010 är:

•   Den höga exploateringen av strandmiljöer i tättbefolkade områden i Stockholms län kan fortsätta. Det finns inga skärpningar av strandskyddet i dessa områden.

•   Nya möjligheter till undantag för strandskyddet har införts. En sådan möjlighet är att man på mycket lösa grunder helt kan upphävda strandskyddet i områden som en kommun anser är viktiga för landsbygdsutveckling

•   Kommunerna har fått rätt att själva bestämma om dispenser och upphävanden av strandskyddet. Kommunerna har tidigare varit mycket slapphänta med detta och Naturskyddsföreningen är därför oroad för strandskyddets framtid.

För information om platser där manifestationen hålls besök www.naturskyddsforeningen.se/stockholm

Ytterligare information kan fås av;

Mårten Wallberg, ordförande
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
mobil 0733-74 67 14

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.