Landsbygdsdepartementet

Strategi för att motverka olycksfall i lantbruket

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 11:57 CET

Idag beslutade regeringen att ge Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen i uppdrag att identifiera möjliga åtgärder som lantbruksföretagen kan vidta för att motverka olycksfall i lantbruket. Förslag på åtgärder som ökar barns och äldre personers säkerhet skall särskilt beaktas.

- Detta är ett viktigt uppdrag, jord- och skogsbruket är en av de fyra värst drabbade branscherna när det gäller olycksfall i arbetet. Varje år inträffar omkring 5 000 olyckor inom lantbruket i Sverige. Under 2006 omkom minst 13 personer p.g.a. olycksfall vid arbete i lantbruket, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Det är därför viktigt att vi gör allt vi kan för att minska olyckorna, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

- Arbete med djur i lantbruket innebär ofta en riskfylld arbetsmiljö, varför det finns ett behov av åtgärder för att minska dessa risker. De flesta olycksfall med djur inblandade inträffar vid arbete med nötkreatur. Även hantering av hästar orsakar ett stort antal olycksfall varje år, säger Eskil Erlandsson.

- Arbete med stormfälld skog är särskilt riskfyllt. Stora krafter lagras i omkullblåsta och lutande träd vilket gör uppröjningsarbetet både svårt och riskfyllt. Detta har också aktualiserats med anledning av stormarna Gudrun och Per, fortsätter Eskil Erlandsson.

- Lantbruket är förutom arbetsplats också hemmiljö för barn och andra familjemedlemmar. Maskiner, redskap och ekonomibyggnader innebär en riskfylld miljö att vistas i. Därför behöver åtgärder formuleras för att göra lantbruken säkrare som fritidsmiljö, med särskild inriktning mot barns säkerhet. Äldre personer som är verksamma inom lantbruket drabbas ofta av arbetsskador och olycksfall och bör också beaktas särskilt, avslutar Eskil Erlandsson.

Om uppdraget
Uppdraget skall redovisas efter samråd med Arbetsmiljöverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Skogforsk, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska kommunalarbetareförbundet, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet samt andra berörda organisationer skall ges möjligheter att lämna synpunkter. Befintliga nätverk med kunskaper om arbetsmiljö och olycksfall i lantbruket, t.ex. Lantbrukets Arbetsmiljökommitté, skall kontaktas och engageras i arbetet.

Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2007.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se