Näringsdepartementet

Strategi för samverkan om forskning och innovation för ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 14:06 CET

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredare med uppdrag att utarbeta en strategi med förslag på bland annat förbättrad samverkan om forskning och innovation för utveckling mot ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem.
- Fokus ska ligga på att få till stånd ett mer effektivt utnyttjande av resurserna för forskning och innovation så att mer av resultaten kommer till praktisk användning inom transportsektorn, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

En deluppgift är att föreslå hur ansvar för såväl långsiktig forskning som mer tillämpad utveckling, spridning, användning och kommersialisering bör fördelas mellan berörda statliga myndigheter. Särskild uppmärksamhet skall ägnas ansvarsfördelning och förnyade statliga samarbetsformer mellan det blivande Trafikverket och andra större statliga aktörer. Denna del redovisas senast den 1 april 2010.

Utredningen ska genomföras i ett brett samråd med statliga myndigheter och övriga berörda aktörer.

Utredningen ska slutredovisas senast den 14 augusti 2010.

Utredare blir tekn. dr. Jan Nylander, f d vice vd Innovationsbron AB.

Kenneth Hultgren
Pressekreterare åt infrastrukturministern
08-405 48 17
070-593 08 77