Utrikesdepartementet

Strategi för utvecklingssamarbetet med Västafrika

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 11:46 CEST

Regeringen har i dag beslutat om en treårig strategi för utvecklingssamarbetet med Västafrika. Strategin innebär en ökad satsning på Västafrika där tonvikten läggs vid regionala lösningar och samarbetet med Mali och Burkina Faso.

- I Västafrika ser vi hur fattigdom och svaga statsförvaltningar undergräver fred och stabilitet. Vi vill stödja demokratiska strävanden och de ansträngningar som görs i regionen för att förhindra att nya konflikter bryter ut, säger biståndsminister Carin Jämtin. Lika viktigt är att stödja återuppbyggnad av redan konfliktdrabbade områden.

En betydande satsning görs för att stödja regionala lösningar på Västafrikas problem bland annat genom stöd till den regionala samarbetsorganisationen ECOWAS (Economic Community of West African States). Det gäller stöd till konflikthantering, ekonomiskt samarbete och regional integration. Stödet till regionalt utvecklingssamarbete förutses uppgå till sammanlagt 225 miljoner kronor för hela strategiperioden.

Utvecklingssamarbetet med Burkina Faso och Mali syftar till att bekämpa fattigdomen i dessa länder. Satsningar på kvinnor och barn betonas särskilt. Biståndet till Burkina Faso och Mali förutses årligen uppgå till 130 respektive 150 miljoner kronor.

Stödet till övriga länder i regionen beräknas uppgå till 60 80 miljoner per år och kommer särskilt att inriktas på stöd till återuppbyggnad och försoning i Elfenbenskusten och i Mano River Regionen (Liberia, Sierra Leone och Guinea). I Nigeria kommer stöd att ges till arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och korruptionsbekämpning.


Kontakt
John Zanchi
Pressekreterare
08-405 59 39
070-2602664
john.zanchi@foreign.ministry.se

Jan Janonius
Redaktör
08-405 57 83
070-847 89 58
jan.janonius@foreign.ministry.se
Daniel Wolvén
Departementssekreterare
08-405 10 92