Region Blekinge

Strategi ska göra det attraktivare att bo, verka och besöka Blekinge

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 12:25 CEST

Blekinge ska bli ännu attraktivare att bo i, flytta till och besöka. Det är syftet med den utvecklingsstrategi för Blekinge som Region Blekinges styrelse antog under onsdagen. Arbetet med strategin kommer att bedrivas inom fyra områden; livskvalitet, arbetsliv, tillgänglighet och kommunikation med syfte att marknadsföra bilden av det attraktiva Blekinge.

– Vi har alla förutsättningar att skapa en hållbar utveckling i Blekinge som attraherar människor att flytta hit, företag att etablera sig här och människor att besöka oss, säger Christina Mattisson, ordförande i Region Blekinge. Grunden är Blekingestrategin för 2014 - 2020, en genomarbetad och väl förankrad strategi.

Strategin ska nu omsättas i handlingsplaner. Starten för arbetet är det årliga seminariet om Blekinges utveckling, Blekingedagen, som i år äger rum i Olofström den 14 oktober. Seminariet samlar varje år drygt 200 deltagare från offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer.

– För att vi ska lyckas krävs att så många som möjligt i Blekinge är engagerade och att vi arbetar tillsammans mot samma mål, säger Christina Mattisson.

För mer information om Blekingestrategin se www.blekingestrategin.se.

Övriga ärenden på regionstyrelsens sammanträde: Blekinges remissförslag till länstransportplan för 2014-2025 antogs. Planen beskriver länets transportsystem med dess funktioner och brister och kommer att bli ett beslutsunderlag för infrastruktursåtgärder inom regionen. Planen går nu ut på remiss och den slutliga länstransportplanen antas av regionstyrelsen i höst.

Projektet Art & Technology Olofström beviljades 749 000 kronor i regionala utvecklingsmedel. Projektet löper från 2014-03-01 till 2015-05-31 och syftar till att skapa nya idéer och produkter genom att sammanföra konstnärer och teknikföretag. Deltagande företag finns i olika branscher i Olofström, Karlshamn och Ronneby kommuner. Projektägare är Olofströms kommun.

För kommentarer:
Christina Mattisson, ordförande, Region Blekinge, 0709-31 20 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455-30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument