CMB

Strategidagen 2016 – om kompetensförsörjning

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 10:14 CET

En av samhällsbyggnadssektorns största utmaningar är att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Under det senaste året har diskussionerna i CMB:s utskott och grupper alltmer präglats av en gemensam fråga; hur hittar vi resurser för att genomföra alla de investeringar som planeras i Göteborgsregionen under de kommande 20 åren?

Under höstens Strategidag, som hålls under eftermiddagen den 10 november, sätter vi fokus just på kompetensförsörjningsfrågan och diskuterar tillsammans med Chalmers och branschens aktörer hur man på kort och lång sikt kan skapa förutsättningar för fler framtida samhällsbyggare.

Program

12.00 Lunch och välkommen
Lunch med välkomnande av Bengt Christensson, CMB, och Fredrik Olsson, ordförande i CMB:s Utbildningsutskott.

12.40 Introduktion till dagen
Bengt Christensson, CMB, berättar om ambitionerna med årets Strategidag och introducerar dagens aktörer. Därefter redogör Lars Bankvall, CMB, för resultaten från en studie kring resurstillgång och framtida bygginvesteringar genomförd vid Construction Management på Chalmers. Tommy Andersson, statlig samordnare på Närings­departementet, introducerar regeringsuppdraget att se över arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen.

13.00 Kompetensförsörjning ur nya perspektiv
Johan Sköld, Head of Growth på Chalmers Ventures, serieentreprenör och författare, ger oss konkreta exempel på hur man hittar dem som inte finns och behåller dem som inte vill. Framtidens samhällsutvecklare måste bryta konventioner och ompröva gamla sanningar för att inte hamna i akut resursbrist och ohållbara arvodesspiraler.

13.25 Fler jobb i byggsektorn – flaskhalsar och möjliga propplösare
Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, reflekterar över branschens utmaningar och behovet av samverkan med universitet och högskola.

13.40 Så arbetar Chalmers med att matcha utbildningarna mot samhällets behov
Maria Knutson Wedel, vicerektor på Chalmers, berättar om hur Chalmers och branschen tillsammans kan skapa förutsättningar för er framtida samhällsbyggare.

13.55 KAN vi, så kan ni!
Joakim Kaminsky, partner och arkitekt på Kjellgren Kaminsky Architecture, ger exempel på ett initiativ för integrering av nyanlända arkitekter och ingenjörer.

14.05 Kompetensförsörjning genom internationell samverkan
Per­-Henrik Johansson, vd på Liljewall arkitekter, berättar om företagets erfarenheter från utbyte och resurssamverkan mellan Göteborg och Buenos Aires.

14.15 Workshop (inklusive fika)
I workshopgrupper tar vi tillsammans fram förslag på konkreta åtgärder för att möta branschens kompetens­ försörjningsutmaning, på kort såväl som på lång sikt.

16.00 Vad har vi kommit fram till? Summering av workshopens resultat
Varje workshopgrupp presenterar sitt bästa förslag på hur vi kan möta branschens kompetensförsörjningsutmaning. Förslagen adresseras till en eller era av medlemmarna i vår panel, bestående av representanter från Närings­departementet, Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Chalmers och Chalmers Professional Education, eller till annan nyckelaktör inom samhällsbyggnadsbranschen.

16.30 Reflektioner från vår panel
Panelen reflekterar kort över inkomna förslag och eftermiddagens diskussioner.

16.55 Avslutning
Varje workshopgrupp presenterar sitt bästa förslag på hur vi kan möta branschens kompetensförsörjningsutmaning. Förslagen adresseras till en eller flera av medlemmarna i vår panel, bestående av representanter från Näringsdepartementet, Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Chalmers och Chalmers Professional Education, eller till annan nyckelaktör inom samhållsbyggnadsbranschen.

CMB är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vår övergripande målsättning är att, i en alltmer komplex miljö, stimulera till ett moderniserat ledarskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.
CMB består av fyra Chalmersinstitutioner samt ett drygt 40-tal av marknadens starkaste aktörer, såväl inom den privata som den offentliga och företagsvärlden. Representerade bland dessa huvudmän finns även branschorganisationer och fackpress som samarbetar med ett 15-tal forskargrupper på Chalmers.