Region Blekinge

Strategin som ska ta Blekinge in i 2020-talet går nu på remiss

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 15:10 CET

Nu ska näringsliv, organisationer och invånare få säga sitt om den strategi som ska ta Blekinge in i 2020-talet, Blekingestrategin. Strategin är en regional utvecklingsstrategi som pekar ut de områden som Blekinge måste arbeta med för att utvecklas ytterligare. När Blekingestrategin är antagen kommer ett omfattande arbete att ta vid med att göra verkstad av planerna.

Regionstyrelsen beslutade under onsdagen att anta remissutgåvan av Blekingestrategin och skicka ut den till alla delar av regionen. Den slutliga versionen av strategin kommer att antas av regionstyrelsen i juni.

Förslaget till strategi är framtagen genom en mängd möten och dialoger med olika aktörer i Blekinge; näringsliv, föreningar, offentlig sektor och privatpersoner - unga som gamla.

– Nu har vi ett förslag till strategi som vi tagit fram tillsammans med en mängd människor i regionen, säger Christina Mattisson, ordförande i regionstyrelsen. För att vi ska lyckas med att genomföra den krävs att vi alla arbetar tillsammans mot samma mål.

Strategin pekar både ut Blekinges utmaningar och vad vi ska satsa på för att utveckla regionen. En av utmaningarna är en åldrande befolkning och att unga flyttar från regionen.

– Det är något vi har gemensamt med många regioner utanför storstäderna. Men utnyttjar vi våra starka sidor och har förmåga att kraftsamla kring våra styrkor; vår boendemiljö nära skärgård och natur, vårt läge nära Europa och utnyttja den kreativitet som finns i Blekinge kan vi mycket väl vara en av de vinnande regionerna på 2020-talet.

Hela strategins övergripande mål är att skapa ett attraktivare Blekinge där fler vill bo, arbeta och besöka. Strategins fokus ligger på att höja livskvalitet och förbättra arbetslivet i Blekinge. Insatserna för förbättrad livskvalitet föreslås handla om att skapa attraktivare boendemiljöer, skapa ett öppet och tolerant samhälle och att aktivt arbeta med miljö- och klimatfrågorna för att förvalta de natur- och kulturmiljöer som finns i Blekinge.

Inom området arbetsliv handlar det om se till att vi har ett expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv med en stark innovationskraft skapat av samarbete mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor. Här tror Blekinges aktörer att frågor inom miljö-, energi och klimat kan vara drivande i den utvecklingen. För att allt ska falla på plats behöver vi gemensamt se till att det finns tillgång till kompetent arbetskraft och att andelen sysselsatta är hög.

– Vi måste locka högutbildade till Blekinge och se till att fler går vidare till högskoleutbildning samtidigt som vi måste ha rätt utbildningar i regionen som matchar näringslivets krav på kompetens.

Blekingestrategin innehåller även riktlinjer för satsningar på infrastruktur. Det handlar främst om snabbare och säkrare persontransporter och miljövänligare godstransporter, men även om satsningar på digital infrastruktur och tjänster

Sist men inte minst handlar mycket om att skapa en attraktiv och bild av Blekinge så att människor får upp ögonen för den livskvalitet man kan få om man lever i vår kustregion.

– Besöksnäringen är nyckeln för marknadsföringen av Blekinge, menar Christina Mattisson. Om våra besökare får en bra bild av oss kan vi få människor att flytta hit och företag att lägga verksamheter här. Vi känner väl till att vår kustnära miljö är unik, att vårt läge är strategiskt nära Europa med korta resvägar och att vi har ett kreativt och innovativt närings- och kulturliv. Något som ger en hög livskvalitet och ett gott liv. Nu ska andra också få veta det.

Strategin kommer att finnas att läsa och kommentera på www.blekingestrategin.se.

Övriga ärenden som beslutades under onsdagens styrelsemöte:

Regionstyrelsen beslutade att tillsammans med Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun, BTH och Blekinge Idrottsförbund bilda en ideel förening kring Blekinge Health Arena. Medlemsavgiften för 2013 är 25 000 kronor.

Att under 2013-2016 anslå totalt 980 000 kronor till projekt CeSam som drivs av Netport i Karlshamn. Syftet är att skapa en regional nod för digital utveckling i Blekinge. Projektet finansieras med lika stor summa av Netport.

För kommentarer:
Christina Mattisson, ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09

Presskontakt
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, tfn 0455 – 30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se


Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.