Nattaro Labs AB

Strategisk allians för bekämpning av vägglöss

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2013 21:14 CET

Vägglössen fortsätter att vara ett betydande problem i Sverige, men nu har ett avgörande steg för en ny produkt mot denna otrevliga skadeinsekt tagits. Nattaro Labs från Lund och Helsingborgsföretaget Tergent har etablerat en strategisk allians. Partnerskapet avser kiselgur som är en viktig insatsvara i Nattaro Safe - Nattaro Labs första produkt för en effektiv bekämpning av vägglöss.

- Då vi nu tillsammans med Nattaro Labs samarbetar för att möta marknadens växande behov av att minska vägglössens negativa påverkan, ser vi en enorm positiv utveckling framför oss. Ett samarbete som kommer att gagna alla som drabbas av vägglöss men även kommer att gagna vår gemensamma kreativitet och innovation i bekämpning av ohyra. 

Samarbetet med Nattaro Labs är för oss ett nytt steg på vår utvecklingsväg och vi ser med glädje och spänning fram emot ett långt och fruktsamt samarbete, säger Tom Brundin, vd på Tergent AB.

Problemet med vägglöss är växande i hela västvärlden. Det totala antalet vägglussaneringar i Sverige under 2012 var nästan 20 000 och denna siffra förväntas växa med 40 % under 2013. Problemet med vägglöss har hitintills varit störst i storstadsområdena. Spridningen sker genom ett ökande resande i kombination med bristande kunskaper om hur vi undviker att få med krypen hem. En försvårande omständighet är att det finns en utbredd resistens hos vägglössen mot de godkända insektsgifterna, som idag används för att sanera angrepp. Det gör det svårare och svårare att bli av med problemet med traditionella bekämpningsmetoder.

– Vi är glada över att kunna lägga till denna pusselbit för att få ut Nattaro Safe på marknaden. Att få detta avtal på plats är helt avgörande för att vi ska kunna sälja vår produkt, säger Carl-Magnus Hansson, vd på Nattaro Labs AB.

Det aktiva ämnet i Nattaro Safe, kiselgur, är en ren naturprodukt. Den består av ett finmalet pulver av fossiliserade kiselalger, som sätter sig på skadeinsekternas yttre hölje. Detta leder till uttorkning och en exponerad vägglus dör inom några dagar. Kiselgur är registrerat som ”Bekämpningsmedel Klass 3, mot myror och andra krypande insekter”. Tergent är ensam om att ha en godkänd produkt hos Kemikalieinspektionen i Sverige.

Högupplösta bilder finns för nedladdning på www.nattarolabs.se.


Kontakt:

·  Christine Jacobsen, Marknadschef, Nattaro Labs AB, +46 705 922 966, christine@nattarolabs.se

·  Carl-Magnus Hansson, VD på Nattaro Labs AB, +46 70 590 0705, carlmagnus@nattarolabs.se

·  Tom Brundin, VD på Tergent AB, +46 70 529 1390
tom@tergent.se

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag verksamt vid Medicon Village i Lund och medlem av Lund Life Science Incubator. Vår affärsidé bygger på unik forskning om vägglöss hos feromongruppen vid Lunds Universitet. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter för en effektiv miljövänlig och giftfri bekämpning av vägglöss. Nattaro Labs ägs av grundarna, Innovationsbron och privata investerare.

Tergent AB utvecklar, tillverkar och marknadsför specialprodukter för jordbruket, grönytor och villaträdgård. Företaget har sitt säte i Helsingborg och är verksamt i Norden. Tergent är ett innovativt företag som under många år har utvecklat produkter utifrån marknadens behov. I början av 70-talet startade djupa och fruktbara samarbeten med jordbruket. Det ställdes höga krav på hållbara produkter av högsta kvalité men som också gav bästa resultat och samtidigt bevarande av miljön. Sedan dess har utvecklingsarbetet fortskridit och utvecklats till att även gälla produkter inom Grönytor, professionell sanering samt konsumentprodukter för Hus och Trädgård.


Nattaro Labs är ett bioteknikföretag verksamt vid Medicon Village i Lund och medlem av Lund Life Science Incubator. Vår affärsidé bygger på unik forskning om vägglöss hos feromongruppen vid Lunds Universitet. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter för en effektiv, miljövänlig och giftfri bekämpning av vägglöss. Nattaro Labs startade 2011 och ägs av grundarna, Innovationsbron och privata investerare.

Bifogade filer

PDF-dokument