Landstinget i Östergötland

Strategisk forskning med potential

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 14:22 CEST

Utveckling av avancerad bildteknik för att ställa diagnos och planera behandling

Förbättrad behandling av skador i rörelseapparaten

Förhindra uppkomst och långtidskomplikationer av diabetes

Detta är tre strategiska forskningsområden som en beredningsgrupp med bistånd av ett nationellt expertråd tagit fram efter en bedömning av totalt tolv ansökningar som inlämnats tidigare i år.

Utöver de föreslagna finns sedan tidigare Institutionen för Hälsa och Samhälle, vars syfte är att förstärka och nydana forskning och utbildning på det hälsovetenskapliga området.

Dessutom har presidiesamrådet som utgörs av landstingsstyrelsens ordförande, landstingsdirektören, universitetets rektor och universitetsdirektör möjlighet att anta ytterligare ett förslag som beredningsgruppen lagt fram. Detta gäller forskning kring åderförkalkning.

Hög vetenskaplig kvalitet
Leif Eklund, fakultetsdirektör vid Hälsouniversitetet och Anders Heijl, landstingets forsknings- och utvecklingssamordnare (FoU), som utgjort sekretariat i beredningsgruppen, framhåller att samtliga föreslagna strategiområden av det nationella expertrådet bedömts hålla hög vetenskaplig kvalitet. Det först nämnda förslaget har expertrådet rankat högst av samtliga inlämnade förslag. Det är enligt expertrådet ledande i Norden och har ”god potential att vara/bli världsledande”.

– Projektet bygger på ett mångvetenskapligt förhållningssätt, där medicinsk visualiseringsteknik tillämpas för att ställa diagnos och planera behandling av sjukdomar. Resultatet antas få en mycket stor betydelse för vården. Projektet ligger inom samma område som belönats med årets nobelpris i såväl medicin som fysik.

– De två övriga projekten har också prioriterats mycket högt av de sakkunniga och bedöms ha goda förutsättningar att bli nationellt ledande och ge tydligt internationellt avtryck.

Tvärvetenskap
Strategiska forskningsområden har av landstinget och universitetet drivits sedan 1997; det som nu sker är en mer kraftfull ansats inom några få områden med stor potential. Mångvetenskap/tvärvetenskap, det vill säga samarbete över fakultetsgränserna, har varit en tongivande tanke i utvecklingen av strategiområden.

De nya strategiområdena startar vid årsskiftet och inledningsvis omfördelas 30 miljoner kronor årligen av befintliga forskningsmedel till den strategiska forskningen. En utförligare beskrivning av beredningsgruppens förslag finns på: www.lio.se/Fouu/Mal_policy.