KK-stiftelsen

STRATEGISK KONFERENS OM IT I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 11:59 CEST

Användningen av IT i hälso- och sjukvården får en allt större betydelse. Internets snabba genomslag och utvecklingen av mobil kommunikation har ytterligare skyndat på utvecklingen. Den 25-26 oktober diskuteras resultat från den stora satsning på IT inom hälso- och sjukvården som initierats av KK-stiftelsen. Dessutom diskuteras fortsatta initiativ och strategier.

KK-stiftelsen, landstingssektorn och Vårdalstiftelsen beslöt 1997 att stimulera utvecklingen av IT-stödet med ett nationellt program, IT inom hälso- och sjukvården, ITHS, för att höja kvaliteten och förbättra samverkan inom hälso- och sjukvården. Nu ska resultat, strategier och fortsatta initiativ diskuteras.

ITHS resulterade i bland annat en nationell infrastruktur för informationsöverföring, SJUNET, och att Telia vill kommersialisera ACTION-konceptet där kroniskt sjuka och anhöriga får hjälp i hemmet via datorn. En förhållandevis stor del av projekten i ITHS-programmet ingår i dag i den ordinarie verksamheten.

ITHS-programmet har genomförts i två omgångar: ITHS 1 mellan 1997 och 2001, ITHS 2 mellan 2001 och 2005. ITHS 1 omfattade 112 projekt, ITHS 2 omfattade elva större projekt.

- Hälso- och sjukvården utgör en central del av det svenska välfärdssystemet och där befolkningen, oavsett geografisk hemvist, ska kunna erbjudas lättillgänglig hälso- och sjukvård av högsta klass, säger professor Håkan Eriksson, programansvarig för ITHS vid KK-stiftelsen.

Den 25-26 oktober samlas projektansvariga, programstyrelsen, referensgruppen och personer som spelat stor roll för utformningen och genomförandet av programmet på Ystads Saltsjöbad konferenshotell.

Media inbjuds onsdagen 26 oktober att delta i konferensen då utvärderingarna och erfarenheterna av ITHS-programmet presenteras.

Program 26 oktober

08.30-08.45 Utvärdering av ITHS 1-programmet.
08.45-09.00 Rambölls utvärdering av ITHS-programmet. 09.00-09.15 Erfarenheterna från de Interaktiva konferenserna. 09.20-11.30 Paneldiskussion kring ITHS-programmet med Daniel Forslund, Socialdepartementet, Angelica Frithiof, AF Patient Kommunikation, Anita Helgesson, Vännäs kommun, Sven-Olof Karlsson, Landstinget i Jönköping, Mats Larsson, Oracle, Rikard Lövström, Läkarförbundet, Silas Olsson, EU-kommissionen och Torbjörn Skarin, Näringsdepartementet. 11.30-12.00 Sammanfattning och avslutning. 12.00-13.00 Lunch.

Anmälan sker till Solveig Ekström-Persson, Södra Regionvårdsnämnden,
046-17 64 52, solveig.ekstrom-persson@skane.se.

Presskontakter

Håkan Eriksson, KK-stiftelsen, 08-56 64 81 51, hakan.eriksson@kks.se

Olof Jarlman, Hässleholms sjukhus, 0451-868 81, jarlman.olof@skane.se

Solveig Ekström-Persson, Södra Regionvårdsnämnden, 046-17 64 52, solveig.ekstrom-persson@skane.se.