Conductive

Strategisk och lönsam kundservice, konferens i Stockholm 27-28 november

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 11:24 CEST

Synliggör nyttan med kundservice

Att skapa en effektiv kundservice kräver rätt erfarenhet och konkreta verktyg, har ditt företag en tydlig strategi för hur ni skall skapa en effektiv och lönsam kundservice? Att jobba strategiskt inom kundservice innebär en tydlig kundcentrering.

Vad krävs för att kundservice ska bli en strategisk och lönsam resurs?

På konferensen Strategisk och lönsam kundservice är budskapet tydligt. Framgångsexemplen från olika branscher levererar ensidigt budskapet: Kundservice skall vara en strategisk resurs med krav på att leverera lönsamhet Resan med att bygga upp en både lönsam och strategisk kundservice är inte enkel, men att lyssna till erfarenheterna från våra talares framgångsrika resor där de beskriver både med- och motgångar ger dig ovärderlig kunskap att tillämpa direkt i ditt företags verksamhet.

Du får lära dig:

• Synliggöra nyttan med kundservice över hela ditt företag
• Kundservice som en strategisk resurs
• Därför skall kundservicechefen vara med i ledningsgruppen

För fullständigt program i PDF, klicka här

Ur programmet:

Bäst i världen på kundservice!
The best customer services creates an exceptional customer experience
Jon Wolske
Zappos

Rätt nyckeltal och värderingar för att skapa en framgångsrik kundservice
Mattias Skoog
Svenska Dagbladet

Kundsupport som en avgörande faktor för lönsamhet
Maria Christofi  Johansson
Avanza Bank

Koppla kundservice strategi till företagets övergripande mål och strategier
Linda Påhlsson
Com Hem

För fullständigt program i PDF, klicka här

Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.