Amago Capital

Strategiska mål för AMAGO Capital AB (fd Fotoquick AB)

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:20 CET

I samband med att den svenska butiksrörelsen "Fotoquick" såldes till Aircall AB under hösten 2006 har bolag ändrat sitt namn och verksamhetsinriktning. Amago Capital är moderbolag i koncernen vilken även består av portföljbolagen Önskefoto AB, Eirikuva Digital Image Oy samt Fotosport Digital Image Lda. Den nya affärsidén är att "investera i och aktivt förvalta företag som arbetar i branscher under förändring".

"Det arbete som genomförts i samband med Aircall affären har lagt grunden för Amago Capital's verksamhet framåt. Genom affären deltog vi i en nödvändig konsolidering samtidigt som vi kunde strukturera om koncernen organisatoriskt och finansiellt så att den nya affärsidén kan drivas effektivt.", säger Göran Nordlund, styrelseordförande i Amago Capital.

Den nya inriktningen innebär att Bolaget arbetar i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv:

Strategiska målsättningar för 2007:

1. Under 2007 skall en eller flera kapital- och/eller strukturaffärer genomföras i de helägda portföljbolagen. Dessa affärer skall tillsammans med särredovisning av resultat och ett intensifierat IR arbete synliggöra de dolda värdena i portföljbolagen.

2. Bolaget skall säkerställa att de tre större portföljbolagen kan arbeta självständigt och utvecklas under egna varumärken, med starka lokala ledningar och tillräckliga finansiella resurser.

3. Koncernen skall uppvisa ett positivt rörelseresultat från och med 2007 och uppvisa en soliditet om minst 30%.

På längre sikt skall Bolaget identifiera nya möjligheter baserat på den nya affärsidén.

"Vi vill synliggöra värden i våra portföljbolag samtidigt som vi arbetar hårt som aktiva och långsiktiga ägare i dessa för att se till att deras respektive affärsplaner kan genomföras framgångsrikt." säger Robert Ejermark, tillträdande VD i Amago Capital.

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Öhrn, VD, mobil 070-420 44 36
Robert Ejermark, CFO och tillträdande VD, mobil: 0733-152 002
Goran Nordlund, Styrelsens Ordförande, mobil: 0704-331 320

Mer om Amago Capital AB (publ) (tidigare Fotoquick AB (publ))
Fotoquick AB namnändrades till Amago Capital AB i samband med att den svenska butiksrörelsen "Fotoquick" såldes till Aircall AB under hösten 2006. I koncernen finns tre större helägda bolag: Fotosport, Portugals ledande fotodetaljist med 79 butiker, företagets omsättning 2005 uppgick 22 MEuro. EiriKuva, Finlands ledande leverantör av digitala bildprodukter med distribution genom partnerskapsavtal med ledande butikskedjor hade 2005 en omsättning uppgående till 6,5 MEuro (pro forma) och Önskefoto AB, Sverige,, som baserar sin verksamhet på individualiserade bildprodukter. Önskefoto AB är marknadsledare i Sverige och Norge på individualiserade fotokalendrar och omsättningen 2005 uppgick till 48 Mkr. Amago Capital's affärsidé är att skapa god avkastning till sina aktieägare genom att investera i och aktivt förvalta företag som arbetar i branscher under förändring. www.amagocapital.se