Pricer

Strategiskt viktiga pilotorder av Pricers ESL-system i USA

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 09:57 CEST

En av USA’s största detaljhandelskedjor har lagt order för att utrusta en supermarket och ett apotek med Pricers ESL-system (Electronic Shelf Labels). Ordervärdet för båda butikerna är cirka 3 MSEK och pilotPPinstallationerna är beräknade att påbörjas före årsskiftet 2004/2005. Därefter följer en utvärderingsperiod av systemet. Kunden har begärt anonymitet.

“Denna teknikfokuserade detaljhandelskedja har som ambition att nå ökad kundnytta och operativa kostnadsbesparingar i verksamheten genom automatiserade butiksmiljöer, där ESL är ett uttalat attraktivt system,” säger Jan Forssjö, VD, Pricer AB. “Det är vår erfarenhet att det är genom planerade pilotinstallationer i butik som kunderna klart kan se de fördelar som ett ESL-system ger, och i synnerhet de unika egenskaper som Pricers system erbjuder.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00


Pricer AB (publ), grundat i Uppsala 1991, är en av de ledande leverantörerna av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet.

Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL-system installerat i mer än 550 butiker på tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra världens näst största detaljhandelskedja och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med ytterst kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida. Registrering för att automatiskt mottaga nyheter kan ske via webbplatsen.

Pricer AB (publ)

Bergkällavägen 20-22
SE-192 79 Sollentuna
Telefon: +46 (0)8 505 582 00
Hemsida: www.pricer.se
Organisationsnummer: 556427-7993