Stena Metall AB

Streckkodslösning från Stena kapar skenande kostnader för vårdavfall

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 15:00 CEST

Med ett streckkodssystem har Stena Recycling utvecklat en lösning som ger vården total kontroll på allt smittförande och kliniskt avfall.– Vi har brutit en negativ avfallstrend genom en helt ny insyn i avfallsströmmarna. Det här är en kugge för att minska våra avfallsmängder med 30 procent, säger Philip Näslund, avfallscontroller på Landstinget Gävleborg som har infört systemet.

På svenska sjukhus uppstår varje år tiotusentals ton med smittförande och kliniskt avfall som måste hanteras med stor försiktighet. Allt för att inte skapa risker för såväl anställda i sjukvården som miljön och samhället i stort. Det kan exempelvis handla om kanyler, läkemedel eller biologiskt avfall. Vårdavfall får inte komma på villovägar och en säker och etiskt riktig hantering i hela hanteringen är A och O.

– Med streckkodssystemet har vi utvecklat avfallslösningarna för sjukhusen. Det hjälper sjukhusen att undvika att fel avfall läggs som kliniskt avfall. På så sätt undviker de kostnader och kan bättre hushålla med skattemedel som finansierar sjukvården, säger Åsa Tärnström på återvinningsbolaget Stena Recycling.

Stena har utvecklat plomberade specialemballage för vårdrelaterat avfall.  De är transportsäkra och förses med streckkodsetiketter som är unika för varje vårdavdelning. I emballagen lägger vårdpersonalen olika slags avfall. Med streckkoder får sjukvården full kontroll på var avfallet uppstod och vilken volym varje enskild avdelning producerar. Varje emballage scannas sedan och uppgifterna lagras i en databas.

– Det hjälper sjukvården att lägga pengarna på vården i stället för avfallet, säger Åsa Tärnström på Stena Recycling.

Stenas egna chaufförer transporterar avfallsemballagen till auktoriserade förbränningsanläggningar där avfallet oskadliggörs.

Streckkodslösningen har införts i hela Landstinget Gävleborg, på samtliga sjukhus och hälsocentraler och gett positiva effekter. För första gången har man minskat volymerna av vårdrelaterat avfall och källsorteringen har utvecklats. Detta har i sin tur minskat kostnaderna för emballage, etiketter och transporter.

– Vi är på god väg att minska avfallsmängderna med 30 procent som är målet till 2012. Framförallt genom att upptäcka och undvika att i onödan lägga visst avfall i emballage för smittförande och kliniskt avfall. Med systemet och nya sorteringsrutiner har vi fått ett kraftfullt verktyg att minska kostnaderna och nå miljömålen, säger Philip Näslund, avfallscontroller på Landstinget Gävleborg.

Hittills har streckkodslösningen införts i hela sjukvården i Landstinget Gävleborg, Danderyds sjukhus samt Södertälje sjukhus.

Pressbilder:

http://v2.brandstudio.net//external/index.cfm?publicId=f52d7d1b-4285-41d6-be93-d35a2bb1b736

För mer information
Åsa Tärnström, Stena Recycling, Tel 010-445 72 18
Bjarne Darwall, Pressansvarig Stena Recycling, Tel 010-445 20 26

Fakta Stena Recycling
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag med ett rikstäckande nät av filialer och produktionsanläggningar. Företaget omhändertar avfall från industri, handel och kommuner. En ständig utmaning är att utveckla nya innovativa sätt att återvinna samhällets avfall och som är bra för både kunder, miljö och samhälle. www.stenarecycling.se