Munkedals kommun

Strejk på måndag? Så här påverkas skolor och barnomsorg i Munkedals kommun

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 17:17 CET

Alla grundskolor, särskolor och gymnasieskolor i Munkedals kommun kommer att hållas öppna om strejken bryter ut på måndag den 26 maj. Undervisningen kommer att fortgå som vanligt.

Det kommer däremot inte att finnas någon mat i bespisningen och städningen uteblir.

Inom barnomsorgen kommer dagbarnvårdarna att gå i strejk. Familjedaghemmen stänger. Förskolorna och fritidshemmen har begränsat öppethållande och mindre volym, allt beroende på hur många barnskötare som finns på respektive förskola/fritidshem. Mer information ges från varje område.

För att minimera konflikten så mycket som möjligt för kommuninvånarna har en prioritering gjorts vad gäller att erbjuda barnomsorg under konflikttiden.

Förtur till barnomsorg har :
- Barn som är placerade pga särskilda behov
- Barn till personal som arbetar inom ungdoms- och kulturnämndens barnomsorg och särskola.
- Barn till lärare inom grundskola och gymnasieskola
- Barn till personal som arbetar som elevassistenter
- Barn till personal som arbetar inom omsorgsnämndens äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård samt psykiatri
- Barn till personal som arbetar inom regionens sjukvård

Barn till föräldralediga, arbetslösa och strejkande kan inte beredas plats inom barnomsorg under strejken.

Undervisningen i kommunens grund-, sär- och gymnasieskola kommer att fortgå på vanligt sätt. Skolorna kommer att vara öppna, men ingen mat kommer att serveras. Inte heller kommer någon städning att ske så länge strejken varar.

Bussvakter kommer att saknas på Kungsmarksskolan och Hedekas skola på eftermiddagen.

Inom fritidssektorn kommer Sporthallen och Nya gymnastiksalen på Kungsmarksskolan att stängas.

Kontaktpersoner:
Anita Lundquist tel 0524-18231 (UKN)
Erna Gustafsson 0524-18153

Alla grundskolor, särskolor och gymnasieskolor i Munkedals kommun kommer att hållas öppna om strejken bryter ut på måndag den 26 maj. Undervisningen kommer att fortgå som vanligt.