Stora Enso AB

Strejk vid Stora Ensos bruk i Imatra

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 15:41 CEST

Det finländska pappersfacket har utlyst en 48-timmarsstrejk vid Stora Enso-ägda Imatra Bruk med början i dag. Pappersfacket motsätter sig koncernens planer att minska personalstyrkan vid bruket med 50 personer med hjälp av befintliga pensionsplaner och naturlig avgång. För denna personalminskning krävs inga direkta övertalighetsåtgärder.

Kostnaderna för strejken beräknas bli omkring 3 MEUR, under förutsättning att igångkörningen efter strejken kan ske normalt. Strejken får en effekt på lönsamheten inom framför allt Förpackningskartong men också inom Finpapper under andra kvartalet 2004.

Stora Ensos resultat för perioden januari-juni 2004 publiceras den 28 juli.För ytterligare information, v g kontakta:
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, VP, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 2046 21242Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.