Posten AB

Strejken avvärjd

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 10:00 CEST

I natt träffades avtal mellan Almega bransch Kommunikation, där Posten ingår, och SEKO. Därmed är strejkhotet mot Posten avvärjt.

Avtalet ger SEKO:s medlemmar en lönehöjning i nivå med vad övriga fått i årets avtalsomgång, d v s 7.3 procent under en treårsperiod. Avtalet berör ca 25 000 medarbetare i bransch Kommunikation.
Följdaktligen uteblir de tidigare beskrivna störningarna i Postens och Svensk Kassaservices verksamhet.

Vid frågor kontakta:
Postens Presstjänst, tel 08-23 10 10, press@posten.se

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,3 miljoner hushåll och 800 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 35 000 medarbetare och en omsättning på över 24 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se