Fackförbundet ST

Stress och övertid på domstolarna

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 12:35 CET

En medarbetarundersökning som Domstolsverket har genomfört under hösten visar att många anställda vid domstolarna har för mycket att göra och att de ofta tvingas till övertidsarbete för att hinna utföra uppgifterna i tid.

- Ärendemängden har ökat väsentligt de senaste åren och det gör att våra medlemmar, som är lojala mot sitt uppdrag, stressar och arbetar övertid för att hinna med. Domstolarna måste bli bättre på att utnyttja den delegation som finns och arbeta mer med organisatoriska frågor för att öka effektiviteten, säger Annette Jellve, ordförande i ST inom Sveriges Domstolar. 

Ur undersökningen:

  • 39 procent är stressade i sitt arbete
  • 33 procent hinner inte med sitt arbete inom den ordinarie arbetstiden
  • 21 procent är oroade för sin hälsa på grund av jobbet

Siffrorna är ett utdrag ur Domstolsverkets undersökning kring medarbetarnas nöjdhet som presenterades idag. 4 315 medarbetare vid domstolarna svarade på enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på cirka 82 procent.

För ytterligare information, kontakta:

Annette Jellve, ordförande i ST inom Sveriges Domstolar, tfn: 070-300 18 eller Lars Pauli, STs presstjänst, tfn. 070-316 18 65.

 

Fackförbundet ST är det största facket inom det statliga området. Vår styrka är en fackförening - en arbetsplats. Vi är fackliga experter på statlig verksamhet. Vi har idag nästan 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org