Ulla Sarja

Stressfritt liv - prova mindfulness

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 14:02 CEST

Jag har mottagning i Västra Frölunda och Du kan bli coachad av mig. Om Du kommer till mig blir du bemött som den Du är, en individ och allting utgår från Dina önskemål, även om jag med min professionalitet kan leda Dig mot ditt mål.

Mindfulness:

Mindfulness är ett effektivt sätt att minska stress genom att lära sig vara närvarande i nuet.
Mindfulness är en form av meditation som kan användas för att minska antalet olika kliniska och icke kliniska problem, bland annat stress. Randomiserade kontrollerade studier fram till våren 2006 har gjorts på fibromyalgi och andra kroniska smärttillstånd, olika cancerformer, hjärt-och kärlsjukdomar, psoriasis, multipel skleros, traumatisk hjärnskada och depression.
Mindfulness har i dessa studier lett till betydligt bättre resultat än metoder som används av kontrollgrupper. Studier där friska människor deltog har visat att Mindfulness och andra former av meditation har en positiv psykologisk effekt och minskar stress.
Mindfulness är en kraftfull metod för att få dig att känna dig bättre.

[Läkartidningen, 20061018]


Beginner´s mind

I ditt inre, i dina tankar och känslor har du nog märkt att du kan röra dig fritt i tiden. Ibland går tankarna till det förflutna, ibland till framtiden.

Men om vi hamnar grubblerier kring gångna misstag på verkar det vår sinnesstämning och vårt sätt att agera. Samma sak gäller om vi har en benägenhet att oroa oss för morgondagen. Nedstämdhet eller oro tenderar att öka i intensitet när vi släpper fokus på nuet och ägnar uppmärksamhet åt negativa händelser som redan inträffat i det förgångna eller gör oss upptagna av tankar på obehagligheter som det är ovisst om de någonsin kommer att inträffa.

Men våra sinnen har en alldeles särskild kvalitet - de fungerar alltid i nuet. Våra sinnen representerar därför alltid närvaro i nuet. Man kan öva att medvetet rikta uppmärksamhet mot det som pågår just nu och förankra sig i nuet.

Små barn har inga förut fattade meningar. De har en naturlig nyfikenhet och accepterande inställning till det som inträffar och det de upptäcker. Mindfulness är en naturlig hållning i deras liv, om än omedveten. De dömer inte, värderar inte. det är så även vi ska leva.

En känsla av förutsättningslös förundran och nyfikenhet kallas för beginner´s mind.

Tre begrepp är viktiga att känna till vad gäller mindfulness:

1. avsikt

2. uppmärksamhet

3. attityd

Man ska försöka utveckla en vänlig, tolerant, accepterande och förlåtande attityd till allt som finns och allt som händer. En kärleksfull attityd mot dig själv och allt annat.

Detta kan man faktiskt öva sig till.

Nyfiken? Vill du veta mer? Kontakta mig: u.sarja@telia.com eller 0735293275

Läs mer om mig på www.ecademy.com/user/ullasarja