Stretch

Stretch anlitas som rådgivare av Närkefrakt för införande av ny mobillösning

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 14:19 CET

-”Vi är mycket glada över förtroendet vi fått av Närkefrakt i att definiera en ny mobillösning för deras verksamhet”, säger Martin Nordqvist, Affärsområdesledare för Mobilitetsområdet på Stretch.

–”Vår kunskap inom mobilitet för transport och logistik är tillsammans med våra djupa process- och verksamhetskunskaper i Supply Chain området en viktig och värdefull del i vår leverans till Närkefrakt”.

Transportbranschen är oerhört konkurrensutsatt och kunderna ställer högre och högre krav på punktlighet, leveranskvalité, säkerhet etc. I tillägg omfattas branschen dessutom av ett omfattande regelverk kring miljö, arbetstid etc vilket gör att komplexiteten i verksamheten ökat betydligt.

- ”En effektiv och anpassningsbar mobillösning som kan stödja våra verksamhetskrav in i framtiden är mycket viktigt för vår framtida utveckling”, säger Sebastian Cabander, VD på Närkefrakt.

Många av de mobila lösningarna som rullades ut under första halvan av 2000-talet var proprietära både utifrån ett hårdvaru- och mjukvaruperspektiv och har därför ofta dragits med olika begränsningar. Tiden har kommit ikapp och åtskilliga lösningar har nått ”end of life” och supporteras inte längre alternativt bygger på föråldrad och begränsande teknologi. Många företag står därför inför tvingande byten eller uppgraderingar av sina mobila lösningar.

-”Jag kan konstatera att många av de lösningar som finns på marknaden idag erbjuder helt andra möjligheter att uppnå en bättre följsamhet med verksamheten. Det är en naturlig utveckling och är en klar förbättring jämfört med hur det såg ut vid den tidpunkt då vi först införde vår mobillösning avslutar Sebastian Cabander”.

OM STRETCH

IT-konsultföretaget Stretch arbetar med affärssystemet SAP i kombination med andra ledande affärslösningar. Vi erbjuder expertis inom processtöd, beslutsstöd, mobilitet, arktitektur, integration, säkerhet och användarvänlighet genom enhetliga och effektiva system.

Stretch grundades år 2002. Koncernen består av bolag med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Öresund och Oslo med sammanlagt cirka 130 medarbetare.


För mer info:
Martin Nordqvist, 070-8867800, martin.nordqvist@stretch.se
www.stretch.se